O sprzedaży i PTE w Orange Polska

Informacja dot. Sprzedaży

Po raz kolejny OMPT NSZZ „Solidarność” wystąpiła do pracodawcy o wprowadzenie rozwiązań, w wyniku których na przestrzeni okresu dłuższego niż 1 miesiąc, zostaną zweryfikowane cele sprzedażowe umożliwiające pracownikom ich wykonanie.

Wniosek został skierowany na prośbę pracowników sprzedaży, którzy nie mogą zrozumieć dlaczego pracodawca podejmuje tylko  działania doraźne w przypadku niewykonania celów sprzedażowych, korygując minimalny poziom umożliwiający uzyskanie premii przez część zatrudnionych pracowników (nie dotyczy jednak to kierowników). Powtarzająca się co miesiąc sytuacja z ręcznym korygowaniem celów (chociaż oczekiwana przez pracowników) już po okresie premiowym, nie jest dobrą praktyką mobilizowania do osiągnięcia wymaganych wskaźników sprzedaży i działa wręcz demotywująco. Zadania premiowe powinny być realne i dostosowane do zapewnionych pracownikom możliwości ich wykonania.

Zwróciliśmy uwagę, że zadania premiowe powinny być wyznaczane pracownikom premiowanym w okresach miesięcznych – przed rozpoczęciem okresu premiowego, a spotykamy się z praktyką zmiany zadań już w rozpoczętym okresie premiowym. Z wcześniejszych zapewnień pracodawcy wynika, że kwestia możliwości wypracowania premii przez pracowników jest bardzo istotna i dlatego dokłada wszelkich starań, aby wnikliwie analizować wyniki. W przypadku zaistnienia ryzyka, że znaczna grupa pracowników nie otrzymałaby premii zostaną podjęte odpowiednie działania.

Oczekujemy zatem podjęcie tych działań, nie tylko doraźnie.

Komunikat PTE

Zbliżają się Wybory do Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego (PTE) w Orange Polska S.A. OMPT NSZZ Solidarność zwraca się do wszystkich Członków oraz Sympatyków naszej organizacji, którym zależy na społecznej kontroli wspólnych środków finansowych zgromadzonych w Funduszu o udział w wyborach oraz aktywną promocję  naszych kandydatów:

  • Romana Frocha (nr 4),
  • Dawida Kowalskiego (nr 6),
  • Joanny Kozak (nr 7),
  • Łukasza Mickiewicza (nr 8).

Udział naszych kandydatów w wyborach to ważny element społecznej kontroli nad działalnością PTE w Orange Polska. Przypominamy, że w ramach trwającej współpracy wyborczej ze Związkiem Zawodowym Inżynierów i Techników popieramy kandydaturę jego Przewodniczącego Jerzego Wysokińskiego.

Klikając w poniższy link zapoznasz się z sylwetkami i programem naszych kandydatów: www.wybory.skpt.pl

Pozdrawiam

Jerzy Iwaszkiewicz
Przewodniczący KM OMPT NSZZ "Solidarność"

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami