Informacja z Komisji Międzyzakładowej

W dniu 2 lutego br. odbyło się w trybie telekonferencyjnym spotkanie Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ "Solidarność".

 1. Komisja Międzyzakładowa OMPT NSZZ "Solidarność" upoważniła zespół negocjacyjny OMPT do podpisania uzgodnienia   ws. wzrostu wynagrodzeń w OPL, na warunkach nie gorszych niż w Umowie Społecznej, z uwzględnieniem dotychczasowych efektów rozmów w tej sprawie, tj. zwiększenie środków na wzrost wynagrodzeń, minimalnej podwyżki i objęcia podwyżkami większej liczby zatrudnionych . Negocjacje zostaną zakończone 5 lutego br.
 2. Omówiono przygotowania do wyborów Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Orange Polska. Inicjatorem powołania Funduszu Emerytalnegow roku 2001 była NSZZ "Solidarność", który odegrał jednocześnie kluczową rolę w jego tworzeniu w spółkach Grupy Orange Polska (oprócz OPL- OCS i TP TelTech). Istnienie Funduszu jest jednym z najważniejszych sukcesów  naszego związku.

Komisja Międzyzakładowa OMPT NSZZ "Solidarność" zobowiązała przewodniczących Komisji Oddziałowych do udzielenia wszelkiego wsparcia niżej wymienionym kandydatom  NSZZ "Solidarność" w wyborach do Rady Nadzorczej PTE, którymi są:

 • Joanna Kozak, Roman Froch, Dawid Kowalski, Łukasz Mickiewicz.

OMPT NSZZ "Solidarność" zwraca się z prośbą do członków związku - będących równocześnie członkami Funduszu Emerytalnego - o udział w wyborach i głosowanie na kandydatów KM OMPT NSZZ "Solidarność".

Informujemy, że nawiązaliśmy współpracę wyborczą ze Związkiem Zawodowym Inżynierów I Techników i jego Przewodniczącym  Jerzym Wysokińskim.

 1. Zapoznano się ze stanem rozmów nt. zwiększenia dodatków za dyżury domowei proponowanych przez pracodawcę OPL zmian w zakresie ryczałtów za usuwanie awarii, poprzez powrót do wypłaty jak za godziny nadliczbowe. OMPT w tej sprawie oczekuje zmian, które będą korzystne dla pracowników. Rozmowy są kontynuowane.
 1. Omówiono stan realizacji Umowy Społecznej NSZZ "Solidarność" interweniuje w sprawach indywidulanych, dotyczących członków związku.
 2. Podjęte zostały działania dotyczące celów sprzedażowychw ostatnich miesiącach. Nadal są one przedmiotem wystąpień do pracodawcy. Zastrzeżenia budzi ich wysokość, nie uwzględniająca często możliwości realizacji oraz zmiany (poprzez wzrost) celów w trwającym już okresie rozliczeniowym.
 3. OMPT wystąpiło do OPL o udzielenie dnia wolnego pracownikom poddanym szczepieniom, narażonych na zarażenie Covid-19, mających bezpośredni kontakt z klientami.
 4. Zapoznano zebranych z przebiegiem prac Europejskiej Rady Zakładowej Orange, w tym analiz w zakresie pracy zdalnej.
 5. Omówiono sytuację w NexoTech S.A. związaną z ostatnim protestem ws. wzrostu wynagrodzeń. Kolejne działania OMPT podejmie po zapoznaniu się z efektami podwyżek, jakie miały miejsce w Spółce od grudnia 2020 r.
 6. Przedstawiono efekty rozmów płacowych w MDPS w Przemyślu, które objęły wszystkich zatrudnionych pracowników. Preferowaną grupą były pielęgniarki, które otrzymały jedną z najwyższych podwyżek. Wzrost wynagrodzeń wszedł w życie od stycznia br. 
 7. Omówiono również proponowane zmiany w Regulaminie pracy i socjalnym Orange Polska oraz wysokość płacy minimalnej w spółkach współpracujących z OPL (Closter).

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami