Uroczystości pod tablicą

26 sierpnia przedstawiciele OOZ NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji we Wrocławiu wzięli udział w uroczystościach 40-lecia  powstania NSZZ „Solidarność”.

Uroczyste obchody odbyły się w Centrum Historii Zajezdnia w miejscu danej zajezdni autobusowej nr 7 przy ul. Grabiszyńskiej. W tym miejscu rozpoczął się czterdzieści lat temu – 26 sierpnia 1980 roku – strajk solidarnościowy z robotnikami wybrzeża, popierający 21 postulatów gdańskich stoczniowców. Strajk rozszerzył się szybko na pozostałe zakłady miasta i regionu, a w zajezdni powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy.

40 OO Wroclaw 26082020 1

W imieniu Solidarności Pracowników Telekomunikacji wiązankę pod pamiątkową tablicą tablicą Solidarności złożyła delegacja w składzie:  Stanisław Kiezik – przewodniczący Organizacji Oddziałowej we Wrocławiu, Jerzy Raciborski- pierwszy przewodniczący Solidarności w WUT Wrocław w 1980 roku, Joanna Kozak – sekretarz Komisji Oddziałowej.

Po uroczystościach w Zajezdni 13 osobowa delegacja udała się na Cmentarz Grabiszyński, gdzie złożono kwiaty na grobie ś.p. Elżbiety Pacuły – przewodniczącej NSZZ „Solidarność” Pracowników Telekomunikacji po stanie wojennym do 2016 r.

Rocznica powstania Solidarności była również okazją do wspólnego spotkania i wspomnień z udziałem członków Komisji Oddziałowej i Rewizyjnej Organizacji Oddziałowej.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami