Nowa Komisja Socjalna w Orange przyznała pożyczki i zapomogi

7 sierpnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Socjalnej (KS) w Orange Polska.

Dokonano wyboru władz KS na nową trzyletnią kadencję. Przewodniczącą została wybrana Pani Joanna Włodarczyk wiceprzewodniczącymi Ryszard Lipka i Łukasz Mickiewicz przedstawiciel OMPT NSZZ "Solidarność" oraz sekretarza Magdalenę Ciborowską.

W związku z pandemią oraz wynikającymi z tego ograniczeniami w organizowaniu imprez masowych Komisja postanowiła znaleźć alternatywną formę integracji pracowników, dlatego w ramach posiadanego budżetu zostanie zorganizowana impreza online „Eko Wakacje” dla naszych pracowników oraz ich dzieci.  W planach są kolejne imprezy online, ale są one uzależnione od zainteresowania pracowników.  W dalszej części spotkania  rozpatrzono wnioski o pożyczki i bezzwrotną pomoc finansową oraz odwołania od nieprzyznanych świadczeń socjalnych. Kolejne posiedzenie KS zaplanowano na 30 września br.

OMPT NSZZ "Solidarność" reprezentowali Joanna Kozak, Czesław Pastusiak i Łukasz Mickiewicz.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami