Komisja Międzyzakładowa o Umowie Społecznej i PUZP

22 maja br., w trybie telekonferencyjnym, odbyło się kolejne spotkanie Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”. Głównymi tematami była analiza propozycji pracodawcy Orange Polska dot. zmian w PUZP oraz w Umowie Społecznej. Uczestnicy telekonferencji on line zostali poinformowani o etapie negocjacji trwających rozmów w zakresie wykupu nagród jubileuszowych, działalności socjalnej, zatrudnienia oraz wynagrodzeń.

Władze związku jasno podtrzymały potrzebę uwzględnienia oczekiwań pracowników.

Umowa Społeczna zakłada konieczności dostosowania organizacji firmy do zmieniającego się rynku oraz zakłada ograniczenie odejść pracowników do niezbędnego minimum.  Możliwość ograniczenia maksymalnej liczby odejść pracowników z OPL w kolejnych latach jest oczekiwana przez NSZZ „Solidarność”. Nasz związek podkreśla to przy każdych negocjacjach zwolnień grupowych. Członkowie KM zwrócili uwagę, że w ostatnim czasie, w związku z pandemia Covid-19, zwiększyło się obciążenie pracowników bezpośredniej obsługi klientów Orange. Propozycja redukcji zwolnień przekładana przez zarząd OPL idzie w dobrym kierunku.

Zapoznano się, ze stanem rozmów nad zmianami w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (dot. nagród jubileuszowych i odpisu socjalnego) oraz Regulaminem premiowania TP TelTech sp. z o.o. Rozmowy są kontynuowane.

Omówiono referendum strajkowe w NexoTech. W związku z rozwojem pandemii koronawirusa zostało ono czasowo wstrzymane w połowie kwietnia br. Obecnie przygotowywane jest jego wznowienie.

W związku z przejściem członków Związku ze spółek Grupy Work Service S.A. do nowych pracodawców OMPT objęło je swoim działaniem.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami