Trwają rozmowy ws. zmian w PUZP i Umowie Społecznej

Informujemy, że kontynuowane są rozmowy z Orange Polska ws. zmian w PUZP i Umowie Społecznej.

Dotyczą one nagród jubileuszowych, finansowania działalności socjalnej, przesunięcia planowanych w drugim kwartale br. zwolnień, podwyżek wynagrodzeń. Pracodawca nie planuje zwiększenia liczy odejść dobrowolnych oraz obniżenia wynagrodzeń. Odprawy i odszkodowania pozostają bez zmian.

Jednocześnie prowadzone są negocjacje z TP TelTech dot. zmian w ZUZP (nagrody jubileuszowe i odpis na fundusz socjalny) oraz w Regulaminie premiowania. Pracodawca nie planuje zmian w wynagrodzeniach zasadniczych oraz zwolnień.

22 maja br. stan negocjacji będzie omówiony przez Komisję Międzyzakładową OMPT NSZZ ”Solidarność”. 

PUZP – Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy
ZUZP – Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Komisja Międzyzakładowa o PUZP i Umowie Społecznej - art. z 6 maja 2020 r.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami