"Podziękowanie kolegom z OZZPT"

Szanowne Koleżanki i Koledzy z FZZPT/OZZPT

Nawiązując do informacji, którą otrzymał Przewodniczący OMPT NSZZ „Solidarność” od Członków FZZPT/OZZPT chcę bardzo podziękować za czytanie komunikatów z wewnętrznych działań władzy związku NSZZ „Solidarność” (Spotkanie KM z dnia 29 kwietnia 2020).

Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że czytacie nasze komunikaty. Wątpliwości budzi analiza ich treści. Zachęcam więc do zaangażowania w propagowanie naszych treści do swoich Członków związku.

Na stronie SKPT – www.skpt.pl  znajdziecie zawsze aktualne informacje dzięki czemu członkowie FZZPT/OZZPT będą na bieżąco z wewnętrznymi pracami władz OMPT NSZZ „Solidarność”.

Ze związkowym pozdrowieniem,

Przewodniczący
OMPT NSZZ „Solidarność” 
Jerzy Iwaszkiewicz 

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami