Komisja Międzyzakładowa o PUZP i Umowie Społecznej

29 kwietnia odbyło się w trybie zdalnym spotkanie Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ "Solidarność". Zostało ono zdominowanie trwającymi rozmowami ws. zmian w PUZP oraz w Umowie Społecznej.

Proponowane przez Orange Polska zmiany w PUZP dotyczą likwidacji nagrody jubileuszowej (poprzez wypłatę jednorazowych rekompensat w przedziale od 10% do 100% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od lat pracy) oraz zmniejszenie odpisu na fundusz socjalny w latach 2020 – 2022 (do 25% odpisu podstawowego). 

W Umowie Społecznej do renegocjacji jest m.in. przesunięcie terminu procesu podwyżkowego, planowanych w 2 półroczu 2020 zwolnień oraz zmniejszenie odpisu z zysku na fundusze centralne.  

Zarząd Orange Polska uzasadnia to m.in. przewidywanym spadkiem przychodów Spółki w kolejnych okresach sprawozdawczych oraz ponoszonymi obecnie kosztami związanymi z epidemią koronowirusa, w tym nie świadczenie pracy przez części pracowników przy utrzymaniu pełnego wynagrodzenia zasadniczego (np. salony sprzedaży). Zarząd Spółki nie wyklucza wypowiedzenia układu zbiorowego pracy (PUZP). Jednocześnie deklaruje utrzymania wynagrodzenia oraz zatrudnienia z uwzględnieniem odejść dobrowolnych.

Przedstawiciele NSZZ "Solidarność" uczestniczący w negocjacjach pomimo braku wsparcia innych organizacji związkowych podtrzymują swoje zastrzeżenia co do zasadności tak daleko idących zmian w PUZP oraz Umowie Społecznej (szczególnie odpis na działalność socjalną - szeroko rozumianą). Do tej pory propozycje i uwagi  OMPT NSZZ „Solidarność” dot. zgłoszonych przez Spółkę zmian nie znalazły zrozumienia po stronie OPL. 

Przedstawiono informacje z telekonferencji z pracodawcą TP TelTech. Pracodawca poinformował o trudnej sytuacji finansowej wynikającej m.in. z mniejszej liczby nowych instalacji, w tym FTTH, brakiem dodatkowych zleceń, wstrzymaniem lub opóźnieniem inwestycji. Spółka pragnie utrzymać zatrudnienie oraz wynagrodzenie. Zakładany jest brak premii i podwyżek, przy utrzymaniu funduszu nagród. Proponowane są do negocjacji zmiany w ZUZP (analogicznie jak w OPL) i Regulaminie premiowania.

Omówiono również sytuację w Work Service, OPCO/General Property i NexoTech.

Ze względu na epidemię w Nexotech wstrzymano referendum strajkowe. W najbliższym, możliwym czasie rozpoczniemy dalsze działania referendalne. 

Poinformowano o  przesunięciu terminu wyjazdu rocznicowego na Białoruś na rok przyszły oraz  organizacji 31 Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na jesieni br. z udziałem wąskiej grupy przedstawicieli organizacji zakładowych tworzących KSPT, którzy wezmą udział we Mszy Św. na Jasnej Górze.

Przedstawiono informację nt. wystąpienia naszej organizacji przez Sekretariat Łączności NSZZ "Solidarność" - po zgłoszeniach pracowników z firm partnerskich - do Ministra Zdrowia o udostępnienie firmom telekomunikacyjnym danych o osobach przebywających w kwarantannie. Zostało ono pozytywnie rozpatrzone. Rozporządzenie umożliwiające pozyskanie adresów osób przebywających na kwarantannach zostało ogłoszone 19 kwietnia.

Również interwencja NSZZ "Solidarność" ws. proponowanych niekorzystnych zmian w prawie pracy, w tzw. Tarczy 3.0, zakończyła się ich wycofaniem z projektu przez Radę Ministrów.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami