Logo

Informacje z Prezydium

7 kwietnia br. przeprowadzono w trybie zdalnym spotkanie Prezydium KM OMPT NSZZ „Solidarność”. Omówiono sytuację w firmach objętych działaniem Związku, związaną z epidemią koronawirusa. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco.

Szczególnie zagrożeni są pracownicy, którzy wykonują nowe instalacje lub naprawy w domach klientów. Dla pełnego bezpieczeństwa wykonywanej pracy, oprócz środków ochrony osobistej, niezbędna jest wiedza na temat lokalizacji zamieszkanych przez osoby objęte kwarantanną.

Związek za pośrednictwem Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność” wystąpił do Ministra Zdrowia o rozszerzenie podmiotów uprawnionych do udostępniania danych o osobach objętych obowiązkową kwarantanną o operatorów telekomunikacyjnych.

Ustalono dalsze wystąpienia do Partnerów Technicznych ws. zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w okresie pandemii.

Omówiono również inicjatywę bezpośredniego wsparcia dla pracowników najbardziej zagrożonych zarażeniem koronowirusem. Trwają w tej sprawie konsultacje. Organizacje oddziałowe tworzące OMPT włączają się w akcje pomocy organizowane przez terenowe struktury NSZZ „Solidarność”. 

Przyjęto uwagi do porozumienia z Work Service mającego na celu zabezpieczenie pracowników Spółki przed zwolnieniami, wiążące się ze zmniejszeniem wynagrodzenia i wydłużeniem okresu rozliczeniowego. Trzeba zaznaczyć, że od 1 maja br. pracownicy obsługujący klientów Orange, w tym członkowie NSZZ „Solidarność”, przechodzą w trybie art. 23(1) k.p. do innych pracodawców (m.in. BiM sp. z o.o.). Porozumienie ww. nie dotyczy tej grupy pracowników.

Obniżenie wynagrodzeń pracownikom spółek General Property i OPCO, bez konsultacji ze związkami i przed wprowadzeniem pakietu antykryzysowego, uznano na działanie na granicy prawa. Nie do przyjęcia i nieetyczne były naciski kadry zarządzającej na pracowników, celem wymuszenia zgody pracowników na obniżki w trybie porozumienia stron, w tym w stosunku do pracowników w okresie przedemerytalnym.

Zapoznano się z realizacją Umowy Społecznej. Poparto inicjatywę przesunięcia terminu odejść części pracowników Orange, którzy przewidywani byli do redukcji w drugim półroczu 2020r. W związku ze zwolnieniem części pracowników salonów ze świadczenia pracy (z galerii handlowych), przy zachowaniu wysokości wynagrodzenia oraz możliwością przesunięcia ww. zwolnień, pracodawca może przesunąć termin podwyżek zaplanowanych na 1 lipca br.

W marcu przyszłego roku mija termin 5-letniej ochrony przed zmianami PUZP. Rozpoczynają się konsultacje dotyczące zmian w Układzie Zbiorowym. Oczekujemy na propozycje pracodawcy.

© Krajowa Sekcja Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” | Projekt i wykonanie: Microworks