Andrzej Duda                  dane

(kliknij na zdjęciu) 

Zagrożenie koronawirusem przyczyną wystąpienia Solidarności do Orange

10 marca 2020 r. NSZZ "Solidarność" wystąpił do Orange Polska przekazując obawy pracowników spowodowanych coraz większym rozszerzaniem się koronowirusa.

Przewodniczący OMPT NSZZ "Solidarność" Jerzy Iwaszkiewicz, wyrażając troskę o pracowników Orange Polska i firm współpracujących podzielił się obawami z zarządem Orange w zakresie aktualnej oceny sytuacji w zakresie rozszerzającej się epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie i podejmowanych działań. Poinformował o obawach i trudnościach sygnalizowanych do przedstawicieli związku i społecznych inspektorów pracy przez pracowników oraz związanych z tym oczekiwaniach. Jednocześnie zaproponował dodatkowe działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników oraz związanej z tym komunikacji.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami