wielkanoc2020

Pierwsze rozmowy z BiM Service

W dniu 27.02.2020. w Warszawie z inicjatywy pracowników i OMPT NSZZ "Solidarność" odbyło się spotkanie z zarządem firmy BiM Service.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezes zarządu Pan Marek Biernat oraz główny specjalista ds. HR Pani Marta Wilczyńska.

Stronę związkową reprezentowali członkowie Komisji OMPT Roman Froch i Hubert Orłowski.

Spotkanie miało charakter głównie zapoznawczy. Wśród tematów poruszanych w rozmowach było m.in. wysokość stawki godzinowej zatrudnionych pracowników, charakter umów o pracę czy oferowane zatrudnionym pracownikom benefity. Omówiono sytuację firmy oraz specyfikę świadczonych usług zleceniodawcom. Na koniec ustalono sposób komunikacji i przesyłania informacji oraz zapowiedziano dalsze spotkania.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami