Spór zbiorowy w NexoTech - mediacje trwają

27 listopada br. w Poznaniu odbyło się spotkanie mediacyjne w ramach sporu zbiorowego OMPT NSZZ „Solidarność” z NexoTech S.A.

Strony ustaliły termin zakończenia prac zespołu ds. wypracowania Regulaminu premiowania i podjęcia ustaleń w tej sprawie do końca lutego 2020 r.

W sprawie żądania wzrostu wynagrodzeń pracowników NexoTech o 650 zł strona pracodawcy wniosła o zawieszenie mediacji w tej sprawie do końca stycznia 2020 r., warunkując to ustaleniami z Orange Polska.

W związku z powyższym przedstawiciele NSZZ „Solidarność” wyrazili zgodę na zawieszenie rozmów pod warunkiem wypłacenia pracownikom w okresie przedświątecznym, jednorazowej premii w wysokości 650 zł. W przypadku nie uwzględnienia propozycji zostanie sporządzony protokół rozbieżności. Pracodawca zadeklarował przedstawienie swojego stanowiska w tej sprawie do 30 listopada br.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami