Andrzej Duda                  dane

(kliknij na zdjęciu) 

Lepsza ochrona dla pracownika. Podwładny będzie mógł łatwiej dochodzić odszkodowania za mobbing i dyskryminację

Impulsem do wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą była korespondencja kierowana do Kancelarii Prezydenta RP, w której pracownicy sygnalizowali wiele trudności związanych z realizowaniem niektórych uprawnień pracowniczych, w szczególności niewydaniem przez pracodawcę świadectwa pracy, prosząc o interwencję – wyjaśnia biuro prasowe Kancelarii Prezydenta.

Nowe przepisy rozszerzą m.in. ochronę przed zwolnieniem i możliwość żądania rekompensaty za nękanie lub nierówne traktowanie w pracy. Zatrudnieni zyskają też więcej czasu na żądanie sprostowania świadectwa pracy.

Po odszkodowanie

Zgodnie z nowymi przepisami odszkodowania z tytułu mobbingu będzie można domagać się także w trakcie zatrudnienia. Obecnie takiej rekompensaty może żądać tylko ten pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę (aktualnie zatrudniony ma prawo domagać się zadośćuczynienia, ale jeśli nękanie spowodowało rozstrój jego zdrowia).

– To długo oczekiwana zmiana. Obecne przepisy były skrajnie nieskuteczne – pracownik musiał zwolnić się z pracy, toczyć najczęściej długotrwałe postępowanie przed sądem i jednocześnie szukać nowego źródła zarobkowania – tłumaczy dr Maciej Chakowski, partner w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami