Informacja z Prezydium i Komisji Międzyzakładowej

W dnia 7-8 lutego odbyły się w Warszawie spotkania Prezydium KM i Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiono informację ze spotkania z pracodawcą NexoTech, które odbyło się 4 lutego we Wrocławiu. Zarząd Spółki nie przedstawił żadnych propozycji w sprawie wzrostu wynagrodzeń, oczekując na efekty rozmów z OPL na w sprawie świadczenia usług na nowy okres. W obecnej chwili bierze pod uwagę jedynie podwyżki  w indywidualnych przypadkach.

Sytuacja w firmach partnerskich była również przedmiotem rozmów z Zarządem OPL. Przewiduje się wdrożenie nowego modelu współpracy z Partnerami Technicznymi. Zmniejszenie ryczałtów za obsługę sieci stacjonarnej ma być rekompensowane wzrostem udziału PT w inwestycjach, FTTH  oraz programie Reduktor.

Prezydium zostało upoważnione przez KM do podjęcia dalszych działań  w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Przedstawiono informacje ze spotkania z  Work Service, które odbyło się w dn. 7 lutego br. w Warszawie. Wiceprezes Zarządu  przedstawiła przyczyny problemów finansowych spółki oraz plany wyjścia z zadłużenia, w tym uregulowania składek na rzecz ZUS.

KM 08022019 1 KM 08022019 2

Omówiono propozycję OPL w sprawie wzrostu wynagrodzeń w roku 2019. Pracodawca przedstawił propozycję spłaszczenia tabeli zaszeregowań, skutkującej  zwiększeniem rozpiętości zaszeregowania z jednoczesnym zwiększeniem stawek minimalnych i maksymalnych. Rozmowy płacowe będą kontynuowane. Przedstawiono stanowisko OPL w sprawie pracy zdalnej, której pilotaż jest obecnie kontynuowany. Oczekiwane są spotkania dot. sytuacji w OPL, w tym: ws. DiSU,  salonów sprzedaży i call center, ryczałtów z dyżury domowe.

Omówiono sytuację w ORE i rolę  związków zawodowych wynikającą z ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. KM przyjęła uchwałę ws. wzrostu wynagrodzeń w MDPS Przemyśl. Planowany jest udział przedstawicieli KSPT w kongresie wyborczym UNI Global ITC. Przedstawiono przygotowania do 30. Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę, która odbędzie się w dniu 18 maja 2019 r.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami