komisja międzyzakładowa

Zebranie prezydium KM

7 września br. Warszawie zebrało się Prezydium KM OMPT NSZZ "Solidarność". Omówiono następujące sprawy:

 • promocja Związku,
 • wypłaty statutowe,
 • systemy informatyczne,
 • organizacja MZD OMPT i WZD SKPT.
 • regulamin premiowania,
 • zadaniowy system czasu pracy,
 • realizacja umowy społecznej po połączeniu OCS z OPL,
 • CC Łódź,
 • stanowiska pracy w Rzeszowie,
 • wybory uzupełniające SIP w OPL po przejściu OCS,
 • szkolenia - pozyskiwanie członków Związku,
 • kontakty zagraniczne,
 • PWSO - kontynuacja w OPL,
 • outsourcing,
 • przejście OCS do OPL - skutki,
 • ulgi na przejazdy kolejowe,
 • projekt budżetu,
 • baza danych,
 • Solkarta,
 • podatek od odpraw od 1 stycznia 2017 r. - interpretacja ogólna Ministra Finansów.

Zebranie Komisji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność"

Trwa zebranie Komisji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność" w Warszawie. Omawiane są problemy ważne dla pracowników: zwolnienia, zadaniowy czas pracy, premie, zmiany organizacyjne, outsourcing. Komisja Międzyzakładowa zdecydowała o podwyższeniu wysokości świadczeń statutowych dla członków Związku. Szczegóły spotkania w osobnym komunikacie.

OCS - Pracowniczy Program Emerytalny

W dniu 23 sierpnia br. odbyło się drugie spotkanie z pracodawcą w sprawie likwidacji Pracowniczego Programu Emerytalnego w OCS. Stronę OMPT reprezentowały te same osoby, które uczestniczyły w pierwszym spotkaniu.

Po zapoznaniu się z całokształtem, pracownikom będącym członkami likwidowanego funduszu rekomendujemy następujące rozwiązania:

 • Po zmianie pracodawcy, już jako pracownik OPL (z początkiem października) niezwłoczne wystąpienie z wnioskiem o objęcie programem. Wniosek będzie dostępny w aplikacji „o mnie”, będzie także możliwość wygenerowania wniosku poprzez infolinię HR, wszystkie niezbędne formularze będą także udostępnione na stronie internetowej alumni.orange.pl . Zbyt późne złożenie wniosku może skutkować utratą składki za dany miesiąc.
 • Po otrzymaniu oficjalnego powiadomienia o likwidacji Pracowniczego Programu Emerytalnego w OCS, każdy z uczestników programu w ciągu 30 dni będzie musiał wybrać jedną z trzech dostępnych opcji zadysponowania zgromadzonymi tam środkami. Dla pracowników najbardziej korzystną i bez kosztową operacją będzie przeniesienie posiadanych środków do PPE w Orange (opcja dostępna tylko dla pracowników). Druga możliwość to przeniesienie środków na Indywidualne Konto Emerytalne, które trzeba otworzyć w wybranym przez siebie banku. Będzie można także zadecydować o wypłacie posiadanych środków, jednak ta opcja wiąże się ze stratą około 35% posiadanych środków (do potrącenia podatek Belki, składki ZUS-owskie). Osoby które ukończyły 60 rok życia mogą wycofać środki w tym terminie zgodnie z programem.
 • Prosimy o informowanie naszych kolegów, którzy obecnie już nie są pracownikami o konieczności zadysponowania swoich środków, aby ich pieniądze nie trafiły na depozyt sądowy.

Spór w ELMO

W ramach trwającego sporu zbiorowego w dniu 11 lipca br. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie z zarządem ELMO S.A. Stronę związkową w spotkaniu reprezentowali: Waldemar Stawski, Grzegorz Samborski i Zbigniew Jackiewicz – doradca prawny NSZZ „Solidarność”.

Na wniosek naszej organizacji strona pracodawcy szeroko omówiła proces realizacji podwyżek wynagrodzeń zasadniczych przeprowadzony w spółce w skutek zawartego w lutym br. porozumienia. Dodatkowo strony ustaliły zakres wymiany informacji oraz kanały kontaktu celem zakończenia procesu, zgodnie z porozumieniem.

Ponadto strona związkowa podjęła rozmowy w zakresie kolejnego punktu spornego, celem wypracowania możliwość zmiany umów terminowych na umowy zawarte na czas nieokreślony.

Zebranie prezydium KM

4 lipca odbyło się spotkanie Prezydium KM OMPT NSZZ „Solidarność”. Prezydium omówiło następujące tematy:

 1. Kompetencje Prezydium,
 2. Podział zadań.
 3. Prace nad tezami programowymi.
 4. Projekt budżetu.
 5. Wybory SIP.
 6. Informacja ze spotkań z pracodawca OPL i OCS.
 7. RKO i TIT – sytuacja pracownicza i zmiany organizacyjne.
 8. Przestrzeganie Umowy Społecznej i PUZP.
 9. Spotkanie w Eltel Networks – sytuacja pracownicza.
 10. Eltel Networks Infranet Services – zwolnienia grupowe.
 11. Regulaminy Wadwicz i Abio sp. z o.o.
 12. Strona internetowa.
 13. Promocja Związku.
 14. Fundusz Socjalny OPL i OCS.
 15. PWSO.
 16. Wartościowanie stanowisk pracy OCS.
 17. Wypłaty statutowe.
 18. Organizacja MZD.

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 18

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami