komisja międzyzakładowa

Spór w ELMO

W ramach trwającego sporu zbiorowego w dniu 11 lipca br. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie z zarządem ELMO S.A. Stronę związkową w spotkaniu reprezentowali: Waldemar Stawski, Grzegorz Samborski i Zbigniew Jackiewicz – doradca prawny NSZZ „Solidarność”.

Na wniosek naszej organizacji strona pracodawcy szeroko omówiła proces realizacji podwyżek wynagrodzeń zasadniczych przeprowadzony w spółce w skutek zawartego w lutym br. porozumienia. Dodatkowo strony ustaliły zakres wymiany informacji oraz kanały kontaktu celem zakończenia procesu, zgodnie z porozumieniem.

Ponadto strona związkowa podjęła rozmowy w zakresie kolejnego punktu spornego, celem wypracowania możliwość zmiany umów terminowych na umowy zawarte na czas nieokreślony.

Zebranie prezydium KM

4 lipca odbyło się spotkanie Prezydium KM OMPT NSZZ „Solidarność”. Prezydium omówiło następujące tematy:

 1. Kompetencje Prezydium,
 2. Podział zadań.
 3. Prace nad tezami programowymi.
 4. Projekt budżetu.
 5. Wybory SIP.
 6. Informacja ze spotkań z pracodawca OPL i OCS.
 7. RKO i TIT – sytuacja pracownicza i zmiany organizacyjne.
 8. Przestrzeganie Umowy Społecznej i PUZP.
 9. Spotkanie w Eltel Networks – sytuacja pracownicza.
 10. Eltel Networks Infranet Services – zwolnienia grupowe.
 11. Regulaminy Wadwicz i Abio sp. z o.o.
 12. Strona internetowa.
 13. Promocja Związku.
 14. Fundusz Socjalny OPL i OCS.
 15. PWSO.
 16. Wartościowanie stanowisk pracy OCS.
 17. Wypłaty statutowe.
 18. Organizacja MZD.

Orange - redukcja w Contact Center Łódź

W dniu 01.07.2016 r. odbyło się spotkanie zespołu OMPT z pracodawcą w sprawie dotyczącej aktualnej sytuacji w CC Łódź. W spotkaniu, ze strony związkowej, udział wzięli: przewodniczący OMPT - Jerzy Iwaszkiewicz, przewodniczący Rady Pracowników w OPL - Waldemar Stawski, członek OMPT - Renata Kosiacka-Sadowska, członek OMPT – Wiesław Golis.

Stronę pracodawcy reprezentowali: Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich - Jacek Kowalski. Pani Dyrektor Spraw Pracowniczych - Joanna Włodarczyk oraz Dyrektor Zarządzania Siecią Sprzedaży Telefonicznej – Krzysztof Zając.

Po przedstawieniu przez nas powodu spotkania, strona pracodawcy przedstawiła projekt założeń dotyczący zmian w kanale Sprzedaży Telefonicznej, a co za tym idzie redukcji zatrudnienia w CC Łódź. Przedstawiono nam dwa scenariusze rozwiązań. Oba nie do przyjęcia przez naszą stronę.

Wyraziliśmy swoje niezadowolenie i niepokój dotyczący rozwiązań, jakie pracodawca zamierza wprowadzić nie tylko w CC Łódź, ale również w całym kanale Sprzedaży Telefonicznej.
Rozmowy trwały ok. 2 godzin, jednak - niestety - nie przyniosły oczekiwanego przez nas efektu

O krótszy czas pracy w upały

24 czerwca Komisja Międzyzakładowa PT NSZZ "Solidarność" wystąpiła do firm partnerskich z prośbą ustanowienie dodatkowych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy, pracownikom wykonującym pracę na otwartej przestrzeni w okresie, kiedy temperatura powietrza w cieniu przekracza 30 stopni. Wskazano, że znaczny stopień uciążliwości wpływa na bezpieczeństwo pracy oraz możliwość efektywnego wykonywania powierzonych zadań. Dlatego, dodatkowo strona związkowa zaproponowała zmniejszenie ilości zadań przez okres trwania wysokich temperatur.

Zebranie prezydium KM

8 czerwca odbyło się spotkanie Prezydium KM OMPT NSZZ „Solidarność”. Na wniosek przewodniczącego ustalono organizacje pracy Prezydium.

Ponadto umówiono sprawy bieżące, m.in.:

 • spotkanie z pracodawcą w dniu 7 czerwca w sprawie propozycji OPL dot. zadaniowego czasu pracy na stanowiskach Dystrykt Manager i zastępców. (oczekuje od pracodawcy na prezentacje dot. proponowanych zmian),
 • outsourcing w OPL i OCS (wystąpienie o niezbędne informacje),
 • sytuacja pracownicza w ELTEL S.A. (m.in. wynagrodzenia, czas pracy - spotkanie w dniu 17 czerwca z pracodawcą) i ELTEL Networks Infranet Services S.A. (zwolnienia grupowe spotkanie w dniu 14 czerwca z pracodawcą),
 • zasad premiowania w Wadwicz sp. z o.o. i Abio sp. z o.o.,
 • zwolnienia w OPL.

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 18

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami