komisja międzyzakładowa

OCS - Pracowniczy Program Emerytalny

W dniu 23 sierpnia br. odbyło się drugie spotkanie z pracodawcą w sprawie likwidacji Pracowniczego Programu Emerytalnego w OCS. Stronę OMPT reprezentowały te same osoby, które uczestniczyły w pierwszym spotkaniu.

Po zapoznaniu się z całokształtem, pracownikom będącym członkami likwidowanego funduszu rekomendujemy następujące rozwiązania:

 • Po zmianie pracodawcy, już jako pracownik OPL (z początkiem października) niezwłoczne wystąpienie z wnioskiem o objęcie programem. Wniosek będzie dostępny w aplikacji „o mnie”, będzie także możliwość wygenerowania wniosku poprzez infolinię HR, wszystkie niezbędne formularze będą także udostępnione na stronie internetowej alumni.orange.pl . Zbyt późne złożenie wniosku może skutkować utratą składki za dany miesiąc.
 • Po otrzymaniu oficjalnego powiadomienia o likwidacji Pracowniczego Programu Emerytalnego w OCS, każdy z uczestników programu w ciągu 30 dni będzie musiał wybrać jedną z trzech dostępnych opcji zadysponowania zgromadzonymi tam środkami. Dla pracowników najbardziej korzystną i bez kosztową operacją będzie przeniesienie posiadanych środków do PPE w Orange (opcja dostępna tylko dla pracowników). Druga możliwość to przeniesienie środków na Indywidualne Konto Emerytalne, które trzeba otworzyć w wybranym przez siebie banku. Będzie można także zadecydować o wypłacie posiadanych środków, jednak ta opcja wiąże się ze stratą około 35% posiadanych środków (do potrącenia podatek Belki, składki ZUS-owskie). Osoby które ukończyły 60 rok życia mogą wycofać środki w tym terminie zgodnie z programem.
 • Prosimy o informowanie naszych kolegów, którzy obecnie już nie są pracownikami o konieczności zadysponowania swoich środków, aby ich pieniądze nie trafiły na depozyt sądowy.

Spór w ELMO

W ramach trwającego sporu zbiorowego w dniu 11 lipca br. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie z zarządem ELMO S.A. Stronę związkową w spotkaniu reprezentowali: Waldemar Stawski, Grzegorz Samborski i Zbigniew Jackiewicz – doradca prawny NSZZ „Solidarność”.

Na wniosek naszej organizacji strona pracodawcy szeroko omówiła proces realizacji podwyżek wynagrodzeń zasadniczych przeprowadzony w spółce w skutek zawartego w lutym br. porozumienia. Dodatkowo strony ustaliły zakres wymiany informacji oraz kanały kontaktu celem zakończenia procesu, zgodnie z porozumieniem.

Ponadto strona związkowa podjęła rozmowy w zakresie kolejnego punktu spornego, celem wypracowania możliwość zmiany umów terminowych na umowy zawarte na czas nieokreślony.

Zebranie prezydium KM

4 lipca odbyło się spotkanie Prezydium KM OMPT NSZZ „Solidarność”. Prezydium omówiło następujące tematy:

 1. Kompetencje Prezydium,
 2. Podział zadań.
 3. Prace nad tezami programowymi.
 4. Projekt budżetu.
 5. Wybory SIP.
 6. Informacja ze spotkań z pracodawca OPL i OCS.
 7. RKO i TIT – sytuacja pracownicza i zmiany organizacyjne.
 8. Przestrzeganie Umowy Społecznej i PUZP.
 9. Spotkanie w Eltel Networks – sytuacja pracownicza.
 10. Eltel Networks Infranet Services – zwolnienia grupowe.
 11. Regulaminy Wadwicz i Abio sp. z o.o.
 12. Strona internetowa.
 13. Promocja Związku.
 14. Fundusz Socjalny OPL i OCS.
 15. PWSO.
 16. Wartościowanie stanowisk pracy OCS.
 17. Wypłaty statutowe.
 18. Organizacja MZD.

Orange - redukcja w Contact Center Łódź

W dniu 01.07.2016 r. odbyło się spotkanie zespołu OMPT z pracodawcą w sprawie dotyczącej aktualnej sytuacji w CC Łódź. W spotkaniu, ze strony związkowej, udział wzięli: przewodniczący OMPT - Jerzy Iwaszkiewicz, przewodniczący Rady Pracowników w OPL - Waldemar Stawski, członek OMPT - Renata Kosiacka-Sadowska, członek OMPT – Wiesław Golis.

Stronę pracodawcy reprezentowali: Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich - Jacek Kowalski. Pani Dyrektor Spraw Pracowniczych - Joanna Włodarczyk oraz Dyrektor Zarządzania Siecią Sprzedaży Telefonicznej – Krzysztof Zając.

Po przedstawieniu przez nas powodu spotkania, strona pracodawcy przedstawiła projekt założeń dotyczący zmian w kanale Sprzedaży Telefonicznej, a co za tym idzie redukcji zatrudnienia w CC Łódź. Przedstawiono nam dwa scenariusze rozwiązań. Oba nie do przyjęcia przez naszą stronę.

Wyraziliśmy swoje niezadowolenie i niepokój dotyczący rozwiązań, jakie pracodawca zamierza wprowadzić nie tylko w CC Łódź, ale również w całym kanale Sprzedaży Telefonicznej.
Rozmowy trwały ok. 2 godzin, jednak - niestety - nie przyniosły oczekiwanego przez nas efektu

O krótszy czas pracy w upały

24 czerwca Komisja Międzyzakładowa PT NSZZ "Solidarność" wystąpiła do firm partnerskich z prośbą ustanowienie dodatkowych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy, pracownikom wykonującym pracę na otwartej przestrzeni w okresie, kiedy temperatura powietrza w cieniu przekracza 30 stopni. Wskazano, że znaczny stopień uciążliwości wpływa na bezpieczeństwo pracy oraz możliwość efektywnego wykonywania powierzonych zadań. Dlatego, dodatkowo strona związkowa zaproponowała zmniejszenie ilości zadań przez okres trwania wysokich temperatur.


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 18

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami