komisja międzyzakładowa

O krótszy czas pracy w upały

24 czerwca Komisja Międzyzakładowa PT NSZZ "Solidarność" wystąpiła do firm partnerskich z prośbą ustanowienie dodatkowych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy, pracownikom wykonującym pracę na otwartej przestrzeni w okresie, kiedy temperatura powietrza w cieniu przekracza 30 stopni. Wskazano, że znaczny stopień uciążliwości wpływa na bezpieczeństwo pracy oraz możliwość efektywnego wykonywania powierzonych zadań. Dlatego, dodatkowo strona związkowa zaproponowała zmniejszenie ilości zadań przez okres trwania wysokich temperatur.

Zebranie prezydium KM

8 czerwca odbyło się spotkanie Prezydium KM OMPT NSZZ „Solidarność”. Na wniosek przewodniczącego ustalono organizacje pracy Prezydium.

Ponadto umówiono sprawy bieżące, m.in.:

  • spotkanie z pracodawcą w dniu 7 czerwca w sprawie propozycji OPL dot. zadaniowego czasu pracy na stanowiskach Dystrykt Manager i zastępców. (oczekuje od pracodawcy na prezentacje dot. proponowanych zmian),
  • outsourcing w OPL i OCS (wystąpienie o niezbędne informacje),
  • sytuacja pracownicza w ELTEL S.A. (m.in. wynagrodzenia, czas pracy - spotkanie w dniu 17 czerwca z pracodawcą) i ELTEL Networks Infranet Services S.A. (zwolnienia grupowe spotkanie w dniu 14 czerwca z pracodawcą),
  • zasad premiowania w Wadwicz sp. z o.o. i Abio sp. z o.o.,
  • zwolnienia w OPL.

Podwyżki wynagrodzeń

logo orangeW dniu 27 stycznia br., realizując zapisy Umowy społecznej,  uzgodniono wzrost wynagrodzeń pracowników OPL i OCS.  Podwyżki wynagrodzeń będą dokonywane od 1 lipca 2016 r. na poziomie 2,5% i obejmą nie mniej niż 40% pracowników. Dopuszcza się uruchomienie środków na podwyżki poza datą 1 lipca, na które przeznaczone zostaną środki w  wysokości nie większej niż 20% budżetu podwyżkowego. Wysokość podwyżki przyznanej pracownikowi  nie  może być niższa niż 100 zł. Wysokość planowanego w 2016 r. funduszu premiowego uzgodniono w wysokości 11,75%. Na wniosek OMPT NSZZ „Solidarność” uzgodniono obowiązek przełożonego do przeprowadzenia rozmowy z każdym pracownikiem i poinformowania o uzasadnieniu decyzji dotyczącej podwyżki, a pracownik ma prawo odwołać się do pracodawcy.

Komisja Międzyzakładowa

21 stycznia br. w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”. Powołano zespół do organizacji, we współpracy z pozostałymi organizacjami związkowymi , wyborów społecznej inspekcji pracy w  spółkach Grupy Orange Polska w składzie: Waldemar Stawski, Grzegorz Samborski, Krzysztof Kościuk. Komisja dokonała zmian zespołu premiowego, powołując w jego skład  Renatę Sadowską-Kosiacką i Piotra Gazarkiewicza. Omówiono efekty zakończonych 13 stycznia negocjacji zmian PUZP i rozpoczynające się negocjacje płacowe oraz sprawy finansowe. Kolejnym tematem spotkania była informacji Rady Pracowników OPL i OCS.

Rada Pracowników OCS wybrana

kandydaci ocs rada27 listopada br. zakończyły się wybory Rady Pracowników Orange Customer Service sp. z o.o. Pracownicy wybierali 7 osobowy skład Rady na kadencję 2015-2019. W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład 7-osobowej Rady Pracowników weszli czterej kandydaci popierani przez NSZZ "Solidarność": Hubert Orłowski, Renata Sadowska-Kosiacka, Jadwiga Tkaczyk, Ryszard Zielonka. W imieniu OMPT NSZZ "Solidarność"  dziękuję członkom Związku i pracownikom OCS za głosowanie na kandydatów Solidarności. Wierzymy, że ich doświadczenie nadal będzie procentowało przy działaniach ustawowych Rady Pracowników w OCS.

Elżbieta Pacuła
Przewodnicząca KM
OMPT NSZZ "Solidarność

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 18 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34 Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34 Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami