yczenia

komisja międzyzakładowa

Umowa społeczna 2017

8 listopada 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie zwolnień grupowych w roku 2017 r. w Orange Polska S.A. Pracodawca przedstawił propozycje Porozumienia, które zawiera zapisy wynikające z Umowy Społecznej zawartej na lata 2016-2017. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” zajmą ostateczne stanowisko w sprawie treści Porozumienia na kolejnym spotkaniu. Wcześniej zostaną przekazane do pracodawcy uwagi OMPT NSZZ „Solidarność’ do treści propozycji Porozumienia.

Zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych pracodawca prowadzi konsultacje z organizacjami związkowymi 20 dni i termin ten mija 16 listopada 2016 r.

Liczba pracowników przewidziana do redukcji w 2017 r. max 1020.

MZD OMPT

3 listopada odbyło się XIV Międzyzakładowe Zebranie Delegatów OMPT NSZZ "Solidarność" w miejscowości Miętne k. Garwolina. Uczestniczyło około 50 delegatów oraz zaproszeni goście. Najważniejsze kwestie to sytuacja pracowników oraz rozwój związku. Wynikiem dyskusji delegaci zobowiązali prezydium KM do przygotowania i wdrożenia przez KM tez programowych, które określą dalszy kierunek działań i priorytetów związku. Zjazd rozpoczął się Mszą Świętą.

Zwolnienia grupowe w Orange Polska

26 października 2016 r. odbyło się spotkanie w sprawie realizacji Umowy Społecznej do 15 października 2016 r. W trakcie spotkań przedstawicieli OPL z organizacjami związkowymi otrzymaliśmy informację nt. stanu realizacji obecnie obowiązującej Umowy Społecznej. Pracodawca wręczył przedstawicielom organizacji związkowych pismo w sprawie zwolnień grupowych w OPL w 2017 r. Kolejne spotkanie, na którym strony przestąpią do konsultacji porozumienia, odbędzie się 8 listopada. Zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych pracodawca prowadzi konsultacje z organizacjami związkowymi 20 dni. Liczba pracowników przewidziana do redukcji w 2017 r. max 1020.

Rozmowy o ZUZP w TP Teltech

W dniu 17 października br. odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych i pracodawcy dotyczące zmian w zapisach w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy TP Teltech. Przedstawiciele OMPT NSZZ "Solidarność" wystąpili o przedstawienie dodatkowych informacji oraz wyliczeń które pozwolą na kolejnym spotkaniu przedstawić nasze stanowisko do zaproponowanych zmian w ZUZP TP Teltech, które będą korzystne dla pracowników. Nasz związek reprezentowali Łukasz Mickiewicz i Krzysztof Kościuk.

Informacje z prezydium KM

W dniach 5-6 października spotkało się w Warszawie Prezydium KM OMPT NSZZ „Solidarność”. Udział w spotkaniu wzięli również członkowie zespołu premiowego.

Ustalono program Zebrania Delegatów/ Członków NSZZ „Solidarność” Pracowników Telekomunikacji, które odbędzie się w dniach 3-5 listopada w Miętnem k. Garwolina. W tych dniach odbędzie się Walne Zebranie Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji i Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność.

Do udziału w Zebraniu zostali zaproszeni członkowie Zarządu i przedstawiciele Orange Polska S.A.

W trakcie Zebrania omawiana będzie m.in. sytuacja w Orange Polska i podmiotach powiązanych oraz w branży telekomunikacyjnej, sprawy pracownicze oraz program Związku na najbliższe lata. Prezydium OMPT zapoznało się z propozycjami dot. promocji związku i przyjęło decyzje w tej sprawie.

Członkowie Prezydium z udziałem zespołu premiowego zapoznali się z uwagami dot. funkcjonowania Regulaminu premiowego OPL . Wniesiono szereg uwag, które będą przedmiotem dalszych prac.

W związku z przejściem z dniem 1 października br. pracowników OCS do OPL. przewiduje się, zgodnie z Regulaminem wyborów SIP w OPL, wybory uzupełniające w komórkach organizacyjnych, które przeszły z OCS do OPL. Przewidywany termin to listopad 2016 r. Szczegóły ogłosi Główna Komisja Wyborcza SIP w OPL.


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 18

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami