komisja międzyzakładowa

Tomasz Chrapkiewicz wybrany do RN PTE

W imieniu Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ "Solidarność"  gratuluję Tomkowi Chrapkiewiczowi wygrania wyborów do Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Orange Polska S.A.

Tomek jest członkiem naszej organizacji, która wspierała aktywnie jego kampanię wyborczą

Dziękuję członkom Związku i pracownikom Orange Polska S.A., którzy oddali głos na kandydata OMPT NSZZ "Solidarność".

Wierzymy, że będzie godnie reprezentował interesy członków Funduszu, który powstał dzięki skutecznym działaniom NSZZ "Solidarność".

Jerzy Iwaszkiewicz
Przewodniczący KM OMPT
NSZZ "Solidarność"

Wybory do Rady Nadzorczej PTE w Orange Polska

Koleżanki Koledzy

Zwracamy się do Was z prośbą o zagłosowanie  w wyborach do Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego OPL na kandydata NSZZ Solidarność - Tomasza Chrapkiewicza.
Wybory będą przeprowadzane drogą elektroniczną w dniach 20-21 marca.
Tomek od początku swojej przynależności związkowej wykazuje się bardzo dużym zaangażowaniem w działalność naszej organizacji. Wielokrotnie wnosił inicjatywy (które potem realizowaliśmy) w zakresie usprawnienia szeroko rozumianej komunikacji co przekładało się na wzrost skuteczności związku. Jest także, twórcą Akademii Wymiany Kompetencji OMPT NSZZ Solidarność, która przyczynia się do zwiększenia  kompetencji i  rozwoju zawodowego pracowników.
Tomek jednocześnie odnosi sukcesy zawodowe – obecnie zarządza portfelem projektów ICT.

Jak zapewne wiecie, to  Solidarność była inicjatorem powołania Funduszu Emerytalnego i odegrała kluczową rolę w jego tworzeniu. Istnienie Funduszu jest jednym z najważniejszych sukcesów  naszego związku.
W chwili obecnej w 10-osobowej Radzie Nadzorczej PTE nie ma żadnego przedstawiciela Solidarności, co przede wszystkim powoduje, że nie mamy pewności czy Fundusz prawidłowo funkcjonuje.

Zadbajmy wspólnie o Pracowniczy Fundusz Emerytalny i wybierzmy Tomka Chrapkiewicz, który będzie naszym przedstawicielem.

Jerzy Iwaszkiewicz
Przewodniczący KM
OMPT NSZZ "Solidarniość"

Informacja z Prezydium KM

W dniach 9-10 marca w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Komisji Międzyzakładowej  OMPT NSZZ "Solidarność". Na spotkaniu omówiono m.in.:

  • zakończoną kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy w OPL,
  • wzrost wynagrodzeń - krytycznie odniesiono się do przebiegu procesu podwyżkowego,
  • likwidację części stanowisk Zarządców w strukturze Nieruchomości – Prezydium negatywnie oceniło projekt zmierzający do samozatrudnienie pracowników,
  • Przyjazne Środowisko Pracy - podniesiono kwestię ujednolicenia standardów warunków pracy w firmach współpracujących z OPL,
  • stan przygotowania do wyborów uzupełniających przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego OPL.

Ponadto ustalono skład przedstawicieli Związku w Komisji Socjalnej Orange Polska na nową kadencję , do której wybrano Łukasza Mickiewicza, Czesława Pastusiaka, Grzegorza Samborskiego, Ryszarda Zielonkę.

Spotkanie Komisji Międzyzakładowej

31 stycznia w Warszawie miało miejsce spotkanie Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ "Solidarność". Komisja przyjęła uchwały ws. wykonania budżetu OMPT za rok 2016 i preliminarza budżetowego na rok 2017 oraz uchwałę finansową.

Członkowie KM zostali zapoznani z projektem  Tez Programowych OMPT na lata 2017-2022, które następnie zostały przyjęte uchwałą Komisji.

Krytycznie oceniono stan współpracy z pracodawcą OPL, wskazując m.in. na pospieszny tryb uzgadniania treści porozumienia placowego na rok 2017, bez możliwości zapoznania się wcześniej z proponowanymi zapisami i tym samym wniesienia propozycji Związku do jego treści. Jedyne spotkanie w tej sprawie odbyło 24 stycznia br.

W dalszym ciągu oczekujemy na podjęcie konstruktywnych rozmów ws. funkcjonowania Regulaminu premiowania i Fundusz Socjalnego. Komisja Międzyzakładowa zobowiązała prezydium do wystąpienia do pracodawcy OPL o zorganizowanie spotkania w sprawach wymagających obopólnego dialogu. Spotkanie ws. funkcjonowania Regulaminu socjalnego oraz propozycji jego zmian odbędzie się 21 lutego.

W dalszej części spotkania omówiono wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego, w których kandydatem NSZZ Solidarność jest Tomasz Chrapkiewicz.

Zapoznano zebranych z organizacją uroczystość wręczenia pośmiertnie Krzyża Wolności i Solidarności, przyznanego ś.p. Elżbiecie Pacule – wieloletniej przewodniczącej SKPT i OMPT oraz projektem Akademii Wymiany Kompetencji.

Przedmiotem spotkania była również promocja Związku, zasady pokrywania kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz warunki pracy w terenie, gdzie są przekroczone dopuszczalne normy zanieczyszczenie powietrza.

Informacja z Prezydium KM

30 i  31 stycznia 2017 r. odbyło się w Warszawie spotkanie prezydium KM OMPT NSZZ "Solidarność". Przyjęto informację skarbnika nt. wykonania budżetu w 2016 r.  propozycję preliminarza wydatków na rok 2017 oraz uchwały finansowej.

Krytycznie oceniono procedowanie porozumienia płacowego w OPL oraz narzucanie pracownikom planów urlopowych, ograniczających w znacznym stopniu możliwość skorzystania z wypoczynku w okresie letnim. 

Przedstawiono efekty interwencji Związku i Rady Pracowników ws. zwolnień w Obsłudze Posprzedażowej (b. OCS) we Wrocławiu i Kaliszu. Wynikiem podjętych działań jest  decyzja pracodawcy pozwalająca na dalsze zatrudnienie pracowników Zaawansowanej Obsługi Technicznej we Wrocławiu. W sprawie pracowników Wydziału Interwencji Regulatora i Organizacji Konsumenckich w Obsłudze Klientów SOHO w Kaliszu zostały skierowane kolejne wystąpienia.

Z niepokojem przyjęto informację dot. planów wydzielenia znacznej grupy pracowników  zarządzających nieruchomościami OPL na zewnątrz. W tej sprawie zostało skierowane pismo do pracodawcy. Projekt jest obecnie w trakcie konsultacji z Radą Pracowników.

Prezydium omówiło również stanowisko OPL w sprawie inicjatywy OMPT dot. oceny funkcjonowania Regulaminu premiowania oraz funduszu socjalnego. Związek oczekuje od pracodawcy podjęcia konstruktywnych rozmów.

Zapoznano się z projektem Tez Programowych OMPT na lata 2017-2022, który został wypracowany przez zespół powołany uchwałą MZD w Miętnem. Projekt został przedstawiony do akceptacji Komisji Międzyzakładowej.

Na  zaproszenie prezydium udział w spotkaniu wziął Tomasz Chrapkiewicz – kandydat OMPT  w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego, którego aktywnym współtwórcą jest SKPT NSZZ "Solidarność".  Tomasz Chrapkiewicz  zapoznał prezydium KM  z założeniami projektu Akadami Wymiany Kompetencji. Projekt zyskał akceptację, a jego założenia zostały przedstawione w dniu 31 stycznia Komisji Międzyzakładowej. Zostały zabezpieczone w preliminarzu budżetowym środki finansowe na ten cel. Celem Akademii jest dostarczenie członkom NSZZ Solidarność możliwości podniesienia swoich kompetencji zawodowych, przyczyniających się do ich rozwoju zawodowego.


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 18

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/43/176116/webspace/httpdocs/skpt.pl/templates/gk_news/html/pagination.php on line 34

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami