Komisja Międzyzakładowa

Podwyżki wynagrodzeń

logo orangeW dniu 27 stycznia br., realizując zapisy Umowy społecznej,  uzgodniono wzrost wynagrodzeń pracowników OPL i OCS.  Podwyżki wynagrodzeń będą dokonywane od 1 lipca 2016 r. na poziomie 2,5% i obejmą nie mniej niż 40% pracowników. Dopuszcza się uruchomienie środków na podwyżki poza datą 1 lipca, na które przeznaczone zostaną środki w  wysokości nie większej niż 20% budżetu podwyżkowego. Wysokość podwyżki przyznanej pracownikowi  nie  może być niższa niż 100 zł. Wysokość planowanego w 2016 r. funduszu premiowego uzgodniono w wysokości 11,75%. Na wniosek OMPT NSZZ „Solidarność” uzgodniono obowiązek przełożonego do przeprowadzenia rozmowy z każdym pracownikiem i poinformowania o uzasadnieniu decyzji dotyczącej podwyżki, a pracownik ma prawo odwołać się do pracodawcy.

Komisja Międzyzakładowa

21 stycznia br. w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”. Powołano zespół do organizacji, we współpracy z pozostałymi organizacjami związkowymi , wyborów społecznej inspekcji pracy w  spółkach Grupy Orange Polska w składzie: Waldemar Stawski, Grzegorz Samborski, Krzysztof Kościuk. Komisja dokonała zmian zespołu premiowego, powołując w jego skład  Renatę Sadowską-Kosiacką i Piotra Gazarkiewicza. Omówiono efekty zakończonych 13 stycznia negocjacji zmian PUZP i rozpoczynające się negocjacje płacowe oraz sprawy finansowe. Kolejnym tematem spotkania była informacji Rady Pracowników OPL i OCS.

Rada Pracowników OCS wybrana

kandydaci ocs rada27 listopada br. zakończyły się wybory Rady Pracowników Orange Customer Service sp. z o.o. Pracownicy wybierali 7 osobowy skład Rady na kadencję 2015-2019. W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład 7-osobowej Rady Pracowników weszli czterej kandydaci popierani przez NSZZ "Solidarność": Hubert Orłowski, Renata Sadowska-Kosiacka, Jadwiga Tkaczyk, Ryszard Zielonka. W imieniu OMPT NSZZ "Solidarność"  dziękuję członkom Związku i pracownikom OCS za głosowanie na kandydatów Solidarności. Wierzymy, że ich doświadczenie nadal będzie procentowało przy działaniach ustawowych Rady Pracowników w OCS.

Elżbieta Pacuła
Przewodnicząca KM
OMPT NSZZ "Solidarność

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami