komisja międzyzakładowa

Informacja z Prezydium i Komisji Międzyzakładowej

W dniach 3 i 4 grudnia odbyły się spotkania Prezydium i Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiono stan konsultacji ws. porozumienia dot. zwolnień grupowych w OPL w 2019 r. Termin konsultacji mija 5 grudnia. Propozycja pracodawcy uwzględnia ustalenia zawarte w Umowie Społecznej.

Omówiono uwarunkowania wynikające ze zmiany ustawy o związkach zawodowych. Podjęto stosowne decyzje. Planowane jest również szkolenie.

Przedstawiono sytuację pracowniczą u partnerów technicznych OPL. Oczekiwania pracowników dotyczą wzrostu wynagrodzeń oraz warunków pracy. W tej sprawie oraz wzrostu wynagrodzeń w ORE sp. z o.o. i NexoTech sp.  z o.o., KM upoważniło Prezydium do podjęcia zdecydowanych działań.

Przedmiotem dyskusji była również sytuacja w salonach sprzedaży i infolinii. Oczekiwane są spotkania z pracodawcą w tej sprawie. Uwagi dotyczące pracy w tych strukturach należy przesyłać na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszono również wniosek o spotkanie ws. sytuacji w Wydziale Techniki w Poznaniu.

KM wystąpiła do pracodawcy ws. funkcjonowania Regulaminu premiowania, zmiany stawek za ryczałty z tyt. pełnienia dyżurów domowych i usuwania awarii.

Wątpliwości związku budzi projekt zdalnej pracy w ramach benefitów. W odróżnieniu od telepracy, pracownik sam decyduje, czy i kiedy chce wykonywać zadania poza firmą. Powyższa forma - w przeciwieństwie do telepracy nie została wprost uregulowana w Kodeksie Pracy. W przypadku wprowadzenia możliwości pracy zdalnej do obowiązującej już pomiędzy stronami umowy o pracę, w której to dotychczas wskazano jako miejsce pracy wyłącznie zakład pracy pracodawcy, koniecznym staje się zawarcie stosownego porozumienia dotyczącego zmiany warunków wykonywania pracy. Ponadto, poza wskazaniem dodatkowego miejsca pracy jakim w szczególności może być miejsce zamieszkania pracownika, ustalenia wg. OMPT wymagają również warunki, w jakich następować może praca zdalna, czas pracy,  zasady porozumiewania się pomiędzy pracodawcą z pracownikiem w ramach pracy zdalnej, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy, sposób dostarczania efektów pracy zdalnej, ewentualne zasady kontroli pracownika oraz uregulowanie kwestii korzystania ze sprzętu oraz ochrony danych firmy.

Przedstawiono stan przygotowań do 30-tej Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę, która odbędzie się 18 maja 2019 r.

Trwają również przygotowania do uroczystości 30-lecia powstania Sekcji Łączności NSZZ „Solidarność”,  które zostały zaplanowane na 26 września 2019 r. we Wrocławiu.

KM zaakceptowała połączenie organizacji oddziałowych NSZZ „Solidarność” w Krakowie i Nowym Sączu.

Spotkanie zakończyły życzenia świąteczne przy łamaniu się opłatkiem.

Zwolnienia grupowe w Orange

W dniu 22 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie ws. zwolnień grupowych w Orange Polska SA w roku 2019. Pracodawca przedstawił propozycję porozumienia w tej sprawie. Projekt porozumienia uwzględnia zapisy z Umowy Społecznej, w tym zasady odejść dobrowolnych i dodatkowe (poza PUZP) i wysokość odszkodowań. Maksymalna liczba odejść to 1230 pracowników. Kolejne, ostatnie spotkanie odbędzie się 5 grudnia.


W trakcie spotkania pracodawca poinformował, że uwzględnił stanowisko reprezentatywnych organizacji związkowych - OMPT NSZZ „Solidarność” i OZZPT – sprzeciwiające się przesunięciu terminu wypłaty wynagrodzenia na 10-tego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Wypłata wynagrodzenia będzie następowała w dotychczasowych terminach.

Zaproponowana przez OPL zmiana była efektem wystąpienia PIP wydanego w czasie postępowania kontrolnego PIP, które miało miejsce w dniach 12-25 września br.

Zwolnienia grupowe i regulamin pracy

W dniu 15 listopada br. odbyło się w Warszawie spotkanie pracodawcy OPL z przedstawicielami organizacji związkowych działających w Orange Polska S.A,

W trakcie spotkania podsumowano realizację Umowy Społecznej w roku 2018. Przewidywana liczba odejść 1450 osób,  w tym:  ok. 82% odejścia dobrowolne, ok. 4% wypowiedzenia i 14.3% inne odejścia. Rekrutacja zewnętrzna, obejmująca w największej grupie sprzedaż, wyniosła ponad 420 pracowników (max na rok 2018 to 600).

W programie outplacementowym wzięły udział  283 osoby, z czego 94 znalazły zatrudnienie, a 130 kontynuuje poszukiwanie zatrudnienia.

Podsumowano Akademie Witalności - Przyjazne Środowisko Pracy, w tym budżety partycypacyjne, Well Being – zadbaj o siebie z Orange, Elastyczny model pracy – pracuj gdzie i jak chcesz.

W tracie spotkania pracodawca  wręczył przedstawicielom organizacji związkowych pismo informuje o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Zgodnie z ustawą o zwolnieniach z przyczyn nie dotyczących pracownika pracodawca prowadzi konsultacje z organizacjami związkowymi 20 dni.

Zgodnie z obowiązującą Umowa Społeczną przewidywane, poza PUZP, dodatkowe odszkodowanie z tytułu odejść dobrowolnych. Zwolnienia mogą dotknąć 1230 zatrudnionych w OPL. Kolejny termin spotkanie ustalono na 22 listopada br.

W trakcie spotkania nawiązano do proponowanych zmian w Regulaminie pracy. Zgodnie z propozycją pracodawcy wypłata wynagrodzenia za pracę dokonywana byłby „z dołu” raz w miesiącu, w dniu 10-tego kolejnego miesiąca kalendarzowego. 19 listopada reprezentatywne organizacje związkowe, OMPT NSZZ "Solidarność" i OZZPT, przedstawiły wspólnie ustalone stanowisko, sprzeciwiające się zmianom w tej sprawie.

Informacja z Prezydium Komisji Międzyzakładowej

17 października br. w Warszawie obradowało Prezydium KM OMPT NSZZ „Solidarność”. Omówiono efekty wystąpienia do pracodawcy ws. premii za 2 i 3 kwartał 2018 r. pracowników OPL. Przewiduje się większy wskaźnik premiowy za trzeci kwartał 2018r.

W wyniku interwencji Związku cofnięto zmiany polegające na podwyższaniu wartości miernika zadań przychodowych pracownikom Sprzedaży do Klientów Kluczowych i Korporacyjnych.  Przewidziano dalsze działania ws. sytuacji w salonach sprzedaży i pracowników infolinii.

Oczekiwane są zmiany w Kodeksie pracy doprecyzowujące stosowanie monitoringu pracowników. Omówiono zmiany w ustawie o związkach zawodowych, które wchodzą od 1 stycznia 2019 r.

Planowane jest zakończenie wyborów społecznej inspekcji pracy w TP TelTech i wybór zakładowego SIP.

Rozważono dalsze kroki w sprawie żądań płacowych pracowników NexoTech. Oczekiwane są konkretne propozycje ze strony pracodawcy.

W trakcie podpisywania są protokoły rozbieżności kończące mediacje w ramach sporu zbiorowego w Work Service i Wadwicz Grupa.

Przewodniczący Jerzy Iwaszkiewicz  podziękował Komisji wyborczej za zaangażowanie w wyborach Rady pracowników OPL . Oceniono zaangażowanie członków Związku i wyniki wyborów, w efekcie których do 7-osobowej Rady weszli: Krzysztof Kościuk, Grzegorz Samborski, Maciej Zieliński. Ósme miejsce zajął Lucjan Szandrowski.

Omówiono kontakty z instytucjami państwowymi ws. regulacji prawnych dot. rynku telekomunikacyjnego i programów emerytalnych. Przedstawiono stan przygotowań do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Stuosobowa delegacja przedstawicieli Związku, reprezentująca pracowników Orange Polska S.A., EmiTel Sp. z o.o., T-Mobile Polska  S.A., Eriksson Sp. z o.o., Sodexo Polska Sp. z o.o.,  Intermedia sp. z o.o., UPC Polska Sp. z o.o., złoży w dniu 27 października hołd zasłużonym dla odzyskania niepodległości pochowanym w Wilnie na Cmentarzu na Rosie i Antokolu. Tego samego dnia zostanie odprawiona Msza Św. w intencji Ojczyzny i Solidarności w Kaplicy Ostrobramskiej.

Trwają  przygotowania do obchodów 30-lecia powstania Sekcji Łączności NSZZ „Solidarność”.

Wybory do Rady Pracowników Orange Polska - podziękowania

Koleżanki i Koledzy

W imieniu Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ "Solidarność" dziękuję za głosowanie na członków Rady Pracowników Orange Polska popieranych przez nasz Związek: Krzysztofa Kościuka, Grzegorzowi Samborskiego, Lucjana Szandrowskiego, Macieja Zielińskiego.

Gratuluję wyboru do Rady Pracowników:

Krzysztofowi Kościukowi, Grzegorzowi Samborskiemu, Maciejowi Zielińskiemu.

Koledzy są członkami naszej organizacji, która wspierała aktywnie ich kampanię wyborczą.

Dziękujemy związkowcom i sympatykom - pracownikom Orange Polska S.A. -  za aktywny udział w wyborach i oddanie głosu na kandydatów OMPT NSZZ "Solidarność".

Wierzymy, że będą godnie reprezentowali interesy pracowników Spółki.

Pozdrawiam

Jerzy Iwaszkiewicz
Przewodniczący KM OMPT NSZZ "Solidarność"

 

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami