komisja międzyzakładowa

"Czas na Solidarność" w Regionach

26 października byliśmy w Katowicach i zgodnie z naszymi deklaracjami spotkaliśmy się z pracownikami w największej lokalizacji przy ul. Francuskiej. I tym razem dostaliśmy mnóstwo wsparcia i staraliśmy się w tych krótkich spotkaniach odpowiadać na pytania pracowników.

Dziękujemy wszystkim pracownikom za miłe przyjęcie i za perfekcyjną organizację, w szczególności członkom Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Górny Śląsk.

Spotkanie OMPT z udziałem przedstawicieli pracodawcy OPL

W dniach 19 i 20 października w Warszawie miały miejsce spotkania Prezydium i Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”.

Omówiono stan rokowań w sporach zbiorowych z Work Service S.A. i Wadwicz Grupa sp. z o.o. Na obecnym etapie strony nie doszły do porozumienia. Dalszym etapem sporu będą rokowania z udziałem mediatora.

Przedstawiano informacje ze spotkanie z zarządem NexoTech  S.A. (d. Eltel), które odbyło się 13 października we Wrocławiu. Spotkanie dotyczyło funkcjonowania Spółki, planów na przyszłości oraz sytuacji pracowniczej, w tym warunków pracy.

Po uzyskaniu informacji o stanie rozmów i ich rezultatach (w tym porozumieniu ws. wzrostu wynagrodzeń) z pracodawcą ELMO S.A. Komisji Międzyzakładowa upoważniła zespół negocjacyjny do zakończenia sporu zbiorowego.

Zapoznano się ze stanem rozmów nad zmianami w Regulaminie Socjalnym OPL, w tym propozycji pracodawcy ograniczenia imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zmian dot. finansowania wypoczynku letniego dzieci. Rozmowy są kontynuowane.

W spotkaniu z Komisją Międzyzakładową w dniu 20 października uczestniczył Członek Zarządu OPL p. Jacek Kowalski oraz Elżbieta Waliś – doradca ds. kontaktów z organizacjami związkowymi. Prezes Jacek Kowalski odpowiadał na pytania członków Komisji, które dotyczyły zatrudnienia, warunków pracy, w tym sytuacji w salonach sprzedaży oraz na infolinii. W tych ostatnich sprawach OMPT wcześniej wystąpiła na piśmie, przedstawiając  szereg występujących nieprawidłowości i uwag zgłoszonych przez pracowników. Wcześniej z pracownikami infolinii z Katowic spotkali się przedstawiciele OMPT NSZZ „Solidarność”. Odpowiedź pisemna pracodawcy została wręczona na zakończenie spotkania. Ponadto zapowiedziane zostały  spotkania z menadżerami odpowiedzialnymi za  telefoniczną obsługę klientów  oraz salony sprzedaży.

Odnosząc się do pytań ws. planów organizacyjnych spółki i zatrudnienia na kolejne lata Prezes Jacek Kowalski zapowiedział, że szczegółowe projekty zostaną przedstawione do konsultacji Radzie Pracowników, a  rozmowy ze związkami zawodowymi rozpoczną się w listopadzie br. Przedstawiając w sposób ogólny plany Spółki na najbliższe lata wskazał na rosnący segment sprzedaży internetowej (tzw. samoobsługa sprzedaży), wprowadzanie automatyzacji w niektórych funkcjach, m.in. raportowanie,  rozwój w najbliższych dwóch latach FTTH.  Nie planowane są duże wydzielenia.

Członkowie Komisji zwrócili uwagę m.in. na przekazywanie części zadań DiSU do Partnerów Technicznych, co może przełożyć się na zmniejszenie zatrudnienie w OPL, ale może również negatywnie wpłynąć na jakość obsługi klientów przez PT. Zwrócono uwagę również  na trudną sytuację w firmach partnerskich, które już dzisiaj przy malejącym zatrudnieniu spowodowanym zbyt niskimi płacami mogą nie sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez OPL.

Na zakończenie spotkania przyjęto uchwałę ws. przeznaczenia środków finansowych na kontynuowanie udziału Związku w akcji Świąteczna Paczka, skierowanej na pomoc najuboższym, poprzez zakup konkretnych środków i sprzętu. W tym roku organizacja Świątecznej Paczki zajmą się dwie organizacje oddziałowe z Warszawy.

"Czas na Solidarność" przed Miasteczkiem Orange

„Czas na Solidarność”  pod taki hasłem nasi przedstawiciele prowadzili akcję informacyjną przed Miasteczkiem Orange Polska. Podczas tych krótkich rozmów otrzymaliśmy olbrzymie wsparcie od pracowników jednocześnie staraliśmy się odpowiadać na pytania.Widząc olbrzymie zainteresowanie będziemy tego typu akcje prowadzić również w Regionach.

Bardzo dziękujemy za słowa wsparcia i obiecujemy pełne zaangażowanie w sprawy pracownicze.

Orange Polska - fundusz socjalny

W dniu 19 września odbyła się Komisja Socjalna w Orange Polska S.A. na której rozpatrzono wnioski o pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS jak również wnioski o bezzwrotną pomoc finansową.

Rozpatrzono odwołania dotyczące świadczeń socjalnych. Zaakceptowano zmiany w harmonogramach imprez przedstawionych przez Zespoły Socjalne w Regionach. W związku z nową kadencją Komisji Socjalnej wybrano nowe Prezydium.

Przewodniczącą została Joanna Włodarczyk jednym z wiceprzewodniczących został przedstawiciel OMPT NSZZ "Solidarność" Łukasz Mickiewicz.

W posiedzeniu Komisji Socjalnej OMPT NSZZ "Solidarność" reprezentowali: Łukasz Mickiewicz, Czesław Pastusiak, Grzegorz Samborski, Ryszard Zielonka.

Spotkanie Rady i KM

W dniu 14 września obradowały w Krakowie Rada Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji i Komisja Międzyzakładowa OMPT NSZZ „Solidarność”.

Dzień wcześniej , 13 września, uczestnicy spotkania wzięli  udział w uroczystej Mszy Świętej i modlitwie z okazji 100 rocznicy objawień Fatimskich i 25-lecia KSPT NSZZ „Solidarność”, która została odprawiona w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Morawicy k. Krakowa. Mszę celebrował  Ksiądz Władysław Palmowski  – sprawujący opiekę duszpasterską w Regionie Małopolskim NSZZ „Solidarność”, wcześniej kapelan internowanych i podziemnej „Solidarności.

W czerwcu tego roku uczestniczył,  jako jej kapelan, w Pielgrzymce do Lourdes,  członków Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”,  zorganizowanej z okazji 25-lecia Sekcji.

Podczas uroczystości modlono się w intencji zmarłych członków NSZZ „Solidarność”.

W trakcie spotkania 14 września członkowie Rady i KM zostali zapoznani z informacją ze spotkania z Prezesem Zarządu OPL, dotycząca planów Spółki na kolejce lata.  W związku ze spadkiem przychodów, szczególnie w telefonii  stacjonarnej przewidywane są działania zwiększające wpływy w usługach mobilnych i internetowych, w tym szczególnie w sieci światłowodowej, oraz usługach dodatkowych. Zmniejszenie przychodów przekłada się na zatrudnienie. Według zapewnień członków Zarządu OPL nie są planowane wydzielania dużych grup pracowniczych. Rozmowy  nad umową społeczną na lata 2018-2020 rozpoczną się w listopadzie br.

Zebrani zapoznali się prezentacją, przygotowaną przez Mariana Ogonowskiego, przedstawiającą na przestrzeni ostatnich kilkunastu, m.in. wyniki finansowe Grupy OPL (Telekomunikacji) oraz ich wpływ na zatrudnienie.

W dalszej części spotkania zapoznano się z sytuacją pracowniczą w salonach sprzedaży oraz występującymi tam problemami. W tej sprawie zostaną podjęte stosowne działania.

Przedstawiono stan rokowań w sporach zbiorowych z Work Service i Wadwicz Grupa oraz stan rozmów nt. zmian w Regulaminie Socjalnym OPL.

Omówiono spotkania międzynarodowe w ramach członkostwa w UNI.
Zapoznano się z sytuacją pracowniczą oraz polityką wynagradzania w EmiTel, Spółką objętą działaniem KSPT .

Przyjęto uchwałę ws. wyborów w OMPT NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018-2022.

W trakcie uroczystości 13 września modlono się w intencji zmarłych członków NSZZ „Solidarność”:

Białystok
- Tadeusz Adamski

Gdańsk
- Piotr Bellwon
- Franciszek Piotrowski
- Antoni Gutkowski
- Tadeusz Gawrynowicz
- Romana Dziewiałtowicz
- Krzysztof Pietrusiak

Górny Śląsk
- Danuta Malich
- Maksymilian Kowolik
- Irena Czechmann
- Ryszard Rudnicki
- Robert Stawarski
- Piotr Mazik

Kielce
- Józef Garbowski

Kraków
- Jerzy Dąbrowski
- Krystyna Furgał
- Franciszek Garbula
- Stanisław Gwizdała
- Marian Ładoś
- Małgorzata Ostrożny
- Irena Przybylska
- Zdzisława Sajnog
- Henryk Szewczyk
- Marta Toroń
- Krzysztof  Wojtaś
- Bogdan Wilkosz

Lublin
- Stanisław Wierzbicki
- Adam Chwieralski
- Agnieszka Poklepa
- Joanna Gągała

Nowy Sącz
- Krystyna Chmiel
- Anna Pajor

Olsztyn
- Andrzej Karólski

Opole
- Anna Aramowicz
- Stanisław Gerega
- Marek Idzik
- Tadeusz Sewruk
- Wiesław Suchodolski
- Józefa Synowiecka

Poznań
- Kazimierz Blacha
- Marek Budych
- Jadwiga Drzymała
- Marek Gaj
- Włodzimierz Graj
- Ryszard Grzelak
- Zygmunt Kmieciak
- Ludwik Mikrut
- Piotr Miśkowiec
- Józef Nadolny
- Zbigniew Sromala 

Rzeszów
- Roman Dykas
- Jan Fedyniak
- Henryk Gaweł
- Alicja Feruś
- Jarosław Klimczak
- Katarzyna Krzywonos
- Adam Kuźnia
- Julian Mucha
- Henryk Skicki

Warszawa 45
- Romuald Kubiński
- Ryszard Tarasiewicz
- Eugeniusz Jendral
- Teresa Kłosińska
- Julian Kirdejko 

Warszawa 2134
- Tadeusz Najbauer
- Andrzej Szews
- Stanisław Strzałkowski
- Alina Rosiak
- Maciej Pachocki

Wrocław
- Elżbieta Pacuła
- Maria Baranowska
- Ryszard Kołodziej
- Janina Zając
- Tadeusz Srokowski
- Zenon Idec
- Tadeusz Banach

EmiTel
- Danuta Urbańska
- Jarosław Gracz
- Adam Jantas
- Zbigniew Kuć
- Krzysztof Pietrusiak
- Marek Połeć
- Jacek Wojtczak

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami