komisja międzyzakładowa

Wybory władz OMPT NSZZ "Solidarność" na nową kadencję

W dniach 22-23 marca 2018 r. w Katowicach odbyło się XV Międzyzakładowe Zebranie Delegatów, gdzie przeprowadzone zostały wybory władz OMPT NSZZ „Solidarność” na nową kadencję 2018-2022.

Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej został wybrany Jerzy Iwaszkiewicz.

Ponadto w skład Komisji  Międzyzakładowej  weszli: Bąk Robert, Bryś Marek, Bujło Marek, Chrapkiewicz Tomasz, Dydak Sławomir, Froch Roman, Glebkowicz Henryk, Golis Wiesław, Kiezik Stanisław, Kościuk Krzysztof, Kowalczyk Marek, Kozak Joanna, Łajca Zbigniew, Mickiewicz Łukasz, Nowak Agnieszka, Orłowski Hubert, Pastusiak Czesław, Rolka Stanisława, Sadowska-Kosiacka Renata, Samborski Grzegorz, Siedlecki Wojciech, Stańczyk Marzanna, Stawski Waldemar, Szandrowski Lucjan, Tomkiewicz Jacek, Zaguła Krzysztof, Zajączkowska Joanna, Zieliński Maciej, Zielonka Ryszard.

3 5 4

14

 

 

PIĘKNA STRONA ZWIĄZKU (KLIKNIJ W OBRAZEK)

 

Pozostała galeria zdjęć dostępna jest pod linkiem

Zgodnie z par. 36 Statutu NSZZ „Solidarność” początkiem kadencji władz jest moment rozpoczęcia pierwszego posiedzenia tej władzy w nowej kadencji, który jest jednocześnie momentem zakończenia poprzedniej kadencji danej władzy. Pierwsze posiedzenie Komisji Międzyzakładowej zaplanowane zostało na 5 kwietnia br., podczas którego wybrane zostanie Prezydium Komisji Międzyzakładowej. Decyzją Zebrania Delegatów Prezydium będzie liczyć, łącznie z przewodniczącym, 10 osób wybranych spośród członków Komisji Międzyzakładowej.

Delegaci w trakcie Zebrania w Katowicach wybrali 7-osobową Komisję Rewizyjną, która ukonstytuowała się w składzie:

  1. Młodak Adam - Przewodniczący
  2. Kowalski Dawid - Zastępca przewodniczącego
  3. Osior Gabriela - Sekretarz
  4. Kaim Jan - Członek
  5. Pachocki Patrycjusz - Członek
  6. Piotrowski Jerzy - Członek
  7. Radys Maciej - Członek

Wybrano również 36-ciu delegatów na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji, którymi zostali: Andruszkiewicz Wiesław, Bąk Robert, Bujło Marek, Dydak Sławomir, Froch Roman, Golis Wiesław, Iwaszkiewicz Jerzy, Kiezik Stanisław, Kościuk Anna, Kościuk Krzysztof, Kowalczyk Marek, Łopatka Rafał, Mickiewicz Łukasz, Misztal Janusz, Młodak Adam, Norejko Robert, Oleksiewicz Jacek, Orłowski Hubert, Paprocka Małgorzata, Pastusiak Czesław, Rolka Stanisława, Sadowska-Kosiacka Renata, Samborski Grzegorz, Siedlecki Wojciech, Stańczyk Marzanna, Stawski Waldemar, Szumiec Andrzej, Szydłowski Wojciech, Tomkiewicz Jacek, Traczyk Andrzej, Walczak Marek, Warchoł Jadwiga, Zaguła Krzysztof, Zieliński Maciej, Zielonka Ryszard, Żaczek Waldemar

Zebranie wyborcze delegatów KSPT odbędzie się w dn. 20 kwietnia br. w Bydgoszczy.

Delegatami na WZD Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk zostali wybrani: Glebkowicz Henryk, KaniorGrzegorz  i Kiezik Stanisław.

Przyjęto uchwały ws. ustanowienia odznaczenia z szczególne zasługi i wkład pracy na rzecz OMPT NSZZ „Solidarność” oraz opracowania dokumentu oceniającego proces zmian w OPL ze szczególnym uwzględnieniem procesu restrukturyzacji zatrudnienia.

Zebrani oraz zaproszeni goście i pracownicy OPL mieli możliwość wysłuchania koncertu „Bardów Lubelskich”.

11 12 13

W przerwie zebrania oddano w miejscu pamięci hołd poległym w stanie wojennym, w wyniku pacyfikacji, górnikom Kopalni „Wujek”.

6 7 8

Z wydarzeniami tych tragicznych czasów, delegatów zapoznał ich uczestnik Stanisław Płatek (Przewodniczący Komitetu Strajkowego w grudniu 1981 roku).

9 10

Informacja z Prezydium i Komisji Międzyzakładowej

W dniach 12 i 13 marca 2018 r. odbyły się ostatnie spotkania Prezydium i Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność” w kadencji 2014-2018.

Podsumowano wyniki wyborów do Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego OPL.  W wyniku glosowania przeprowadzonego w dn. 26-27 lutego br. w Rady Nadzorczej weszło dwóch kandydatów popieranych przez OMPT NSZZ „Solidarność”: Anna Kościuk i Roman Froch. Kandydaci podziękowali za udzielone wsparcie organizacji oddziałowych i oddane głosy  członków Związku i pracowników OPL.

Omówiono przygotowania do Międzyzakładowego Zebrania Delegatów OMPT NSZZ „Solidarność”, które odbędzie się w dn. 22-23 marca br. w Katowicach.  Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej,  pozostałych członków Komisji Międzyzakładowej, Komisji Rewizyjnej, delegatów na WZD Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” i delegatów WZD Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiono informację na temat trwających mediacji, w ramach sporu zbiorowego, z Wadwicz Grupa – pierwsze spotkanie odbyło się 13 lutego i Work Service – pierwsze spotkanie odbyło się 14 marca. Strony ponownie omówiły poszczególne punkty sporu zbiorowego, które będą przedmiotem dalszych mediacji.Trwają  konsultacje zmian w Regulaminach wynagradzania spółek Grupy Work Service. Zwrócono uwagę na sytuację NexoTech, w której nastąpiły w ostatnich dniach zmiany w składzie Zarządu Spółki. NSZZ „Solidarność” oczekuje na realizację ustaleń ze spotkań z Zarządem Spółki  w październiku 2017 r. i lutym br.

Zebrani zapoznali się z pracami Zespołu premiowego OPL i wyrazili zaniepokojenie proponowanym przez pracodawcę wydłużeniem okresy wypłaty premii do pół roku. OMPT oczekuje wspólnego stanowiska w tej sprawie. Na bieżąco monitorowana jest sytuacja w salonach sprzedaży i na infolinii.

W dniu 26 maja 2018 r. odbędzie się 29. Pielgrzymka Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę. Do udziału w Pielgrzymce zaproszeni są pracownicy i emeryci Telekomunikacji wraz z rodzinami.

Program uroczystości
10.00 – spotkanie i poczęstunek uczestników Pielgrzymki na placu przy ul. Ogrodowej w Częstochowie
11.00 – koncert Grupy Maraton
12.00 – oficjalne powitanie pielgrzymów i przejście na Jasną Górę
13.00 – uroczysta Msza Święta  w Bazylice pod wezwaniem Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Boskiej.

Na zakończenie przewodniczący Jerzy Iwaszkiewicz podziękował zebranym za wsparcie i konstruktywną krytykę, zgłaszając swoją kandydaturę w wyborach na kolejną kadencję.

Wybory w Organizacjach Oddziałowych zakończone

27 lutego 2018 r. zakończyły się wybory w organizacjach oddziałowych OMPT NSZZ "Solidarność" na kadencję 2018-2022. Ostatnie oddziałowe zebranie wyborcze odbyło się w Warszawie, gdzie delegaci Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w  Radomiu wybrali nowe władze. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Marek Kowalczyk.

Wybrano pozostałych członków 5-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz trzech delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Marek Kowalczyk  i Jadwiga Warchoł.

Wyborcze Międzyzakładowe Zebranie Delegatów OMPT NSZZ „Solidarność” odbędzie się w dn. 22-24 marca 2018 r. w Katowicach. 71 delegatów dokona wyboru przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej, pozostałych członków Komisji Międzyzakładowej, Komisję Rewizyjna oraz delegatów na WZD Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”.


24 lutego odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - została wybrany Robert Bąk.

Wybrano pozostałych członków 11-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Robert Bąk, Tamara Łabuńska,  Wojciech Szydłowski, Grzegorz Fiołek, Marek Bryś.


W dniu 23 lutego 2018 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Poznaniu. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Waldemar Stawski.

Wybrano pozostałych członków 11-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz siedmiu delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Wiesław Andruszkiewicz, Marcin Goliński, Rafała Łopatka, Waldemara Stawski, Piotr Tomczak, Andrzej Wysocki, Ryszard Zielonka..

Poza delegatami w zebraniu wzięli udział: Przewodniczący Regionu Wielkopolska Jarosław Lange oraz Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej i Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji Jerzy Iwaszkiewicz. Wybory nadzorowali przewodniczący RKW Marek Wiza, z MKW przewodniczący Stanisław Kiezik.


W dniach 23 lutego br. w Szczecinie odbyło się Oddziałowe Zebranie Członków Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Szczecinie. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Jacek Tomkiewicz.

Wybrano pozostałych członków 4-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którym  został Jacek Tomkiewicz.


W dniach 16-17 luty br. w Nałęczowie odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Lublinie. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Grzegorz Samborski.

Wybrano pozostałych członków 9-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz dziewięciu delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Marcin Chyrża,  Agnieszka Dudek, Agnieszka Krupska, Janusz Misztal, Jarosław Oleksiak, Jacek Oleksiewicz, Marzanna Próchnicka, Renata Sadowska-Kosiacka, Grzegorz Samborski.

Poza delegatami w zebraniu wzięli udział: Przewodniczący Regionu Środkowowschodniego Marian Król, Wiceprzewodniczący Marek Wątorski oraz Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej i Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji Jerzy Iwaszkiewicz. Wybory nadzorowali z ramienia RKW Krzysztof Wodrowski i Mateusz Lech, z MKW Hubert Orłowski.


16 lutego odbyło się Oddziałowe Zebranie Członków Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Nowym Sączu.
W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - została wybrana Stanisława Rolka.

Wybrano pozostałych członków 3-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którym została Stanisława Rolka.


W dniu 15 lutego 2018 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Czesław Pastusiak.

Wybrano pozostałych członków 7-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz trzech delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Czesław Pastusiak, Piotr Winczura, Jacek Woś.


W dniu 12 lutego 2018 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Członków Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Łodzi. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Łukasz Mickiewicz.

Wybrano pozostałych członków 7-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjna oraz czterech delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Łukasz Mickiewicz, Wiesław Golis, Adam Młodak, Mariusz Olesinkiewicz.


W dniu 6 lutego 2018 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Olsztynie. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącą Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Marek Bujło.

Wybrano pozostałych członków 4-osobowej Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali nmarek Bujło i Natalia Obuchowicz.


29 stycznia w Katowicach miało miejsce Oddziałowe Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Górny Śląsk. Przewodniczącym Komisji Oddziałowej został wybrany Roman Froch.

Wybrano pozostałych członków 6-osobowej Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali Roman Froch, Andrzej Kusz, Krzysztof Woźniak, Małgorzata Paprocka, Gabriela Osior.


W dniu 27 stycznia 2018 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" Warszawa 45. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącą Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - została wybrana Marzanna Stańczyk.

Wybrano pozostałych członków 10-osobowej Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali Marzanna Stańczyk, Piotr Marcjanek, Patrycjusz Pachocki.


W dniu 12 stycznia 2018 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Członków Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Stanisław Kiezik.

Wybrano pozostałych członków 16-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjna oraz siedmiu delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Tomasz Chrapkiewicz, Henryk Glebkowicz, Grzegorz Kanior, Joanna Kozak, Stanisław Kiezik, Marek Walczak, Waldemar Żaczek.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Jerzy Iwaszkiewicz – Przewodniczący KM OMPT oraz Waldemar Stawski – Wiceprzewodniczący KM OMPT i Przewodniczący Rady Pracowników OPL.

Nadzór z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej sprawowała Daniela Duda, a Międzyzakładowej Komisji Wyborczej  - Ryszard Zielonka. W trakcie spotkania zebrani podziękowali za zaangażowanie w pracy na rzecz Związku i Pracowników Telekomunikacji odchodzącym członkom Komisji Oddziałowej: Danucie Kozłowskiej, Mieczysławowi Sali i Czesławowi Zbrochowi.


W dniu 19 grudnia 2017 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Członków Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Krakowie. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Jerzy Iwaszkiewicz.

Wybrano pozostałych członków 12-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjna oraz siedmiu delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali:Gustab Rafał, Iwaszkiewicz Jerzy, Kaim Jan, Nowak Agnieszka, Oczkowski Jacek, Szumiec Andrzej, Zaguła Krzysztof.

Gościem  IX WZD KO był przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska - Wojciech Grzeszek. Obserwatorami wyborów z ramienia OMPT był Roman Froch z Katowic oraz z ramienia Regionu Małopolska - Danuta Dunin-Suligowska. Podczas obrad odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami: związku, finansowym, KR oraz dotycząca bieżących problemów członków związku.


W dniu 14 grudnia 2017 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Członków Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" Warszawa 2134. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Krzysztof Kościuk.

Wybrano pozostałych członków 17-osobowej  Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjna oraz ośmiu delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którymi zostali: Anna Kościuk, Krzysztof Kościuk, Dawid Kowalski, Hubert Orłowski, Jerzy Piotrowski, Zbigniew Witek, Joanna Zajączkowska, Witold Zakrzewski.


27 listopada dnia miało miejsce Oddziałowe Zebranie Członków NSZZ "Solidarność" w Kielcach. Przewodniczącym Komisji Oddziałowej został wybrany Maciej Zieliński, który został również delegatem na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów.
Wybrano Komisje Oddziałową i Rewizyjną.


W dniu 23 listopada 2017 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Członków Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji  NSZZ "Solidarność" w Opolu. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność"  - na kadencję 2018-2022 - został wybrany Sławomir Dydak.

Wybrano pozostałych członków Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjna oraz delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którym został Sławomir Dydak.

Wybory do Rady Nadzorczej PPE Orange Polska - kandydaci NSZZ "Solidarność"

Koleżanki Koledzy

Zwracamy się do Was z prośbą o zagłosowanie  w wyborach do Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego OPL na kandydatów NSZZ „Solidarność”

Roman Froch, Anna Kościuk, Łukasz Mickiewicz, Renata-Sadowska-Kosiacka, Ryszard Zielonka

Wybory będą przeprowadzane drogą elektroniczną w dniach 26-27 lutego 2018 r.

Kandydaci od  początku swojej przynależności związkowej wykazuje się bardzo dużym zaangażowaniem w działalność naszej organizacji i uzyskali poparcie Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”.

NSZZ „Solidarność” inicjowała utworzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego w Telekomunikacji Polskiej, gdyż takie były oczekiwania pracowników i skutecznie wprowadziła odpowiednie zapisy do wynegocjowanego w 2000 r., z inwestorem strategicznym France Telecom, Pakietu Socjalnego. Efektem tego było doprowadzenie do utworzenia PPE w 2001 r. w TP S.A.

Solidarność była inicjatorem i negocjatorem utworzenia Programu Emerytalnego w OCS i ostatnio w TP TelTech.

Dzisiaj Związek pragnie kontynuować - poprzez swoich przedstawicieli - kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem PPE.

PPE OPL 2018 2 PPE OPL 2018 3

!!! KLIKNIJ W ZDJĘCIA POWYŻEJ !!!

Sytuacja w NexoTech

W dniu 15 lutego 2018 r.  w siedzibie NexoTech w Luboniu miało miejsce spotkanie przedstawicieli pracodawcy z reprezentantami OMPT NSZZ „Solidarność”. Strona pracodawcy poinformowała, że w związku z rezygnacją prezesa Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Została przedstawiona informacja dot. sytuacji finansowej Spółki oraz planowanych działaniach, które będą miały wpływ na poprawę wyników finansowych. Polegać one mają m.in. na ograniczeniu podwykonawców i wykonywaniu  zadań własnymi i przyjmowanymi pracownikami, realizacji inwestycji o własne zasoby, przy utworzeniu grup inwestycyjnych, mniejszej liczby nadgodzin.

Spółka nie planuje zwolnień grupowych.

1 nexotech 15022018

Nie jest planowany wzrost wynagrodzenia dla szerokiej grupy pracowników, co nie wyklucza podwyżek w jednostkowych przypadkach. W planach jest możliwość uzyskania przez pracowników dodatkowego wynagrodzenia za prace instalacyjne w ramach umowy-zlecenia. Strona związkowa zwróciła uwagę, że ze względu na coraz większy zakres zadań do wykonania, praca w niedzielę i święta oraz niskie płace, coraz więcej doświadczonych pracowników odchodzi ze Spółki. Pracodawca potwierdził rotację - zaznaczając, że w miejsce odchodzących pracowników zatrudniani są nowi.

Ponadto przedstawiciele OMPT zgłosili zastrzeżenia dot. m.in. warunków socjalnych -  brak pomieszczeń spełniających wymogi socjalne, brak nowej odzieży roboczej z logo firmy, pracę na słupach energetycznych, obciążania pracowników kosztami eksploatacji samochodów służbowych.  W tych sprawach pracodawca zadeklarował podjęcie działań.

Strona związkowa w dalszym ciągu oczekuje na przedstawienie propozycji systemu motywacyjnego. Ustalono, że na bieżąco będą przekazywane wszelkie nieprawidłowości, a kolejne spotkanie ws. sytuacji w NexoTech odbędzie się w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami