Podwyżki w Orange Polska na rok 2020 uzgodnione

13 lutego 2020 r. w Warszawie organizacje związkowe działające w Orange Polska S.A. podpisały z pracodawcą uzgodnienie ws. wzrostu wynagrodzeń w br.

Ustalono wysokość budżetu na ten cel na poziomie 3,5%, licząc od sumy wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na dzień 31 grudnia 2019 r. Podwyżkami od 1 lipca br. zostanie objętych nie mniej niż 40% pracowników, przy minimalnej podwyżce 150 zł.

Ponadto podpisano porozumienie ws. nowych przedziałów placowych (widełki płacowe), które będą obowiązywać od 1 maja 2020 r. W wyniku tych i wcześniejszych ustaleń, minimalne wynagrodzenie zasadnicze w OPL będzie wynosiło 3000 zł.  W nowej tabeli zaszeregowań połączono dotychczasowe klasy, łącząc je po dwa stanowiska – 42 i 43, 44 i 45, itd.

Pracownicy, którym wzrośnie w ramach budżetu podwyżkowego wynagrodzenie w wyniku wyrównania do minimum danego przedziału płacowego, nie będą wliczani do minimalnej 40-procentowej liczby osób objętych podwyżkami. Oznacza to, że pracownik może również otrzymać podwyżkę od 1 lipca, niezależnie od podwyżki z tytułu wzrostu przedziałów płacowych do minimum.

Tryb przyznawania podwyżek i odwołań pozostaje taki jak w latach ubiegłych.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami