Warunki pracy i wynagradzania tematem rozmów związkowców Solidarności z Work Service

30 stycznia br., na wniosek pracowników Contact Center z Jeleniej Góry, odbyło się w siedzibie firmy we Wrocławiu spotkanie z pracodawcą Work Service.

Stronę pracowniczą reprezentowali pracownicy CC z Jeleniej Góry: Adrianna Sadło i Sylwia Sikora oraz  trzech przedstawicieli KM OMPT NSZZ „Solidarność”: Jerzy Iwaszkiewicz  z przewodniczący, Stanisław Kiezik - sekretarz i Roman Froch - członek prezydium KM.

Omawiane sprawy dotyczyły, zgłaszanych wcześniej problemów pracowniczych. Wynagrodzenia pracowników – zaniżone wobec OPL oraz nowozatrudnionych (taka sama stawka, nieuwzględniająca wiedzy i kwalifikacji długoletnich pracowników). Pracodawca zasłaniał się ustalonymi wcześniej stawkami godzinowymi i warunkował zmiany w tej sprawie od negocjacji z OPL. Zgłoszono również pytania dot. ścieżki karier dla pracowników Work wykonujących takie same zadania jak pracownicy OPL. W odpowiedzi na pytania dot. braku funduszu socjalnego lub innych bonusów (funkcjonujących w OPL), zgłaszane również przez Związek, strona Work zaznaczyła obecnie trudną sytuację finansową Spółki. W sprawie planowania urlopów ustalono, że będzie to przedmiotem ponownych analiz celem wypracowanie bardziej korzystnych dla pracowników zasad - szczególnie w okresie letnim. Udostępniona zostanie również aplikacja z informacją dot. m.in. urlopów. Ustalono tryb kontaktu bezpośredniego z przedstawicielem kadr, którego wizyta w lokalizacji powinna być wcześniej komunikowana pracownikom. Zgłoszono także umożliwienie pracownikom WS parkowania na obiekcie OPL w Jeleniej Górze.

Związek w dalszym ciągu oczekuje na:

  • wyjaśnienie zgłaszanych interwencji ws. wypłaty premii sprzedażowej, która ma być przedmiotem rozmów z dyrektorem systemów motywacyjnych OPL,
  • przedstawienia informacji nt. wynagrodzeń za ostatnie 5 lat – w trakcie realizacji,
  • rozpatrzenia wniosku o włączenie, tak jak w OPL, 10% premii jakościowej do płacy zasadniczej – ma być przedstawiony do analizy. Duże zaniepokojenie budzą zaległości Work Service wobec ZUS (w tej sprawie interweniował już wcześniej NSZZ „Solidarność”) oraz zła sytuacja finansowa Spółki. Obecnie trwają rozmowy nad pozyskaniem inwestora strategicznego.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami