Strajk w NexoTech i likwidacja miejsc pracy w Orange tematem zebrania Prezydium i Komisji Międzyzakładowej

W dniach 28-29 stycznia 2020 r. w Warszawie odbyły się spotkania Prezydium i Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”.

Komisja Międzyzakładowa powołała Międzyzakładową Komisję Referendalną (MKR) w składzie: Przewodniczący MKR – Stanisław Kiezik, Członkowie: Robert Bąk, Roman Froch, Waldemar Stawski. Ustalono, że referendum odbędzie się od 3 lutego 2020 r. Zostanie ono przeprowadzone przez  Komisje Oddziałowe, obejmujące swoją działalnością pracodawcę NexoTech S.A.,  które w tym celu utworzą lokalne oddziałowe komisje referendalne. Przedmiotem referendum będzie poparcie dla akcji strajkowej w NexoTech ws. żądania wzrostu wynagrodzeń pracowników Spółki o 650 zł.

Przedstawiono sytuację związaną z likwidacją i wydzieleniem części lokalizacji w strukturze Doświadczeń Klientów  OPL. NSZZ „Solidarność” w tej sprawie zgłosił swój sprzeciw do Zarządu Orange uznając, że likwidacja lokalizacji telecentrów w Legnicy, Opolu i przekazanie na zewnątrz obsługi telefonicznej w Poznaniu i Szczecinie, wykracza poza ramy Umowy Społecznej, podpisanej w dobrej wierze przez wszystkie związki zawodowe działające w Spółce. Wcześniej negatywne stanowisko ws. planowanych zmian przedstawiła Rada Pracowników OPL. Na wniosek OMPT  odbyło się zwołane w  trybie pilnym spotkanie z p. Jolanta Dudek – Członkiem Zarządu ds. Doświadczeń Klientów, która przedstawiła  projekt zmian organizacyjnych 2020 w strukturze Obsługi Klientów Indywidualnych i SOHO oraz Obsługi Klientów Biznesowych i podtrzymała stanowisko ws. Planowanych zmian.  Skierowane zostały również wystąpienia z prośbą o wsparcie do Prezydenta Legnicy i Wojewody Dolnośląskiego.

Do kontaktu z mediami, w imieniu OMPT NSZZ „Solidarność”, został powołany Łukasz Mickiewicz (tel. 507 015 587) – zastępca przewodniczącego OMPT. Decyzję poprzedził negatywny odbiór informacji ws. likwidacji telecentrum w Legnicy, przedstawiony przez TVP Wrocław.

Zapoznano się z sytuacją pracowniczą w Work Service, m.in. w związku z zadłużeniem i zaległościami Spółki wobec ZUS oraz planowanymi zmianami właścicielskimi. Na wniosek pracowników Contact Center z Jeleniej Góry ustalono spotkanie z pracodawcą w dn. 30 stycznia w siedzibie firmy we Wrocławiu.

Omówiono sytuację związana z konsolidacją służb BHP w OPL i związane z tym uwarunkowania prawne.

W związku ze zbliżającymi się wyborami na nowa kadencję społecznych inspektorów pracy w Orange, Komisji Międzyzakładowa desygnowała do Komisji Wyborczej trzech przedstawicieli OMPT: Krzysztofa Kościuka, Czesława Pastusiaka i Grzegorza Samborskiego.

Przedstawiono relację ze spotkania płacowego OPL z dn. 28 stycznia. Pracodawca proponuje połączenie klas obejmujące po dwa stanowiska – 42 i 43, 44 i 46, itd. – oraz podniesienie poziomu widełek placowych. W wyniku regulacji przewiduje się, że minimalne wynagrodzenie zasadnicze będzie wynosiło 3200 zł. Zastrzeżenie budzi pokrycie kosztów regulacji z budżetu podwyżkowego (z 3,5% przewidzianego na podwyżki) i nie uwzględnienie przy regulacjach do 3200 zł minimalnej podwyżki 150 zł, co było ustalone w trakcie negocjacji Umowy Społecznej.

Relację ze spotkania Światowej Rady Zakładowej Orange przedstawił Jerzy Iwaszkiewicz. Dotyczyło ono przedstawienia przez Orange strategii do 2025 r.

Ustalono, że Międzyzakładowe Zebranie Delegatów OMPT NSZZ „Solidarność” odbędzie się w dn. 30 września 2020 r. w Białymstoku, które będzie połączone z obchodami setnej rocznicą Bitwy Warszawskiej i Niemeńskiej.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami