Wynagrodzenia i likwidacje stanowisk pracy przedmiotem rozmów związkowców z Orange Polska

W dniu 13 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie organizacji związkowych z pracodawcą Orange Polska S.A. Przedstawiono prezentację podsumowującą proces podwyżkowy w 2019 r. Wysokość środków finansowych na całą firmę to 2,5 % od sumy wynagrodzeń zasadniczych na dzień 31 stycznia 2019 r. Podwyżki otrzymało 52 % (awans + podwyżka) pracowników. Średnia podwyżka na pracownika wyniosła ok. 400 zł. Liczba odwołań ws. podwyżek wyniosła 131.

W dalszej części spotkania przedstawiono propozycję nowych widełek płacowych, która ma polegać na zwiększeniu w danych przedziałach wysokości minimalnych i maksymalnych wynagrodzeń zasadniczych, przy jednoczesnym łączeniu klas (42 i 43, 44 i 45 itd.). Rozmowy w tej sprawie będą kontynuowane 28 stycznia.

Na wniosek OMPT NSZZ „Solidarność” p. Jolanta Dudek – Członek Zarządu ds. Doświadczeń Klientów, przedstawiła  projekt zmian organizacyjnych 2020 w strukturze Obsługi Klientów Indywidualnych i SOHO oraz Obsługi Klientów Biznesowych i podtrzymała stanowisko ws. planowanych zmian. Zastrzeżenia OMPT dotyczą likwidacji lokalizacji Legnica i Opole i przekazanie na zewnątrz obsługi telefonicznej w Poznaniu i Szczecinie. Negatywne stanowisko ws. likwidacji ww. lokalizacji zgłosiła wcześniej Rada Pracowników Orange Polska.

Swoje zastrzeżenia zgłosiła Organizacja Oddziałowa Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu. Pracownicy OPL i firm outsourcingowych z Legnicy skierowali w tej sprawie wystąpienie do p. Jolanty Dudek – Członka Zarządu ds. Doświadczeń Klientów OPL i do Work Service. Pracownicy napisali: Uważamy, że proponowane nam przeniesienie do Katowic nie ma uzasadnienia i nie przyniesie żadnych pozytywnych efektów dla Orange Polska S.A. i nas pracowników. Decyzja ta odbije się negatywnie dla ponad 150 pracownikach (Orange Polska i Work Service, zajmujących się obsługą klientów OPL).

Z informacji uzyskanej od Rady Pracowników wynika, że jednym z powodów  likwidacji lokalizacji w Legnicy jest planowana redukcja zatrudnienia. Uważamy, że zmniejszanie zatrudnienia ze względu na spadający ruch, powinien odbywać się w dotychczasowy sposób, tzn. uwzględniający wnioski pracowników ws. odejść dobrowolnych, których liczba w poprzednich latach w zupełności pokrywała planowane redukcje.

Skierowane zostały również wystąpienia z prośbą o wsparcie do władz samorządowych i wojewódzkich. Zgłaszane są również obawy pracowników z Dolnego Śląska z pozostałych dwóch lokalizacji obsługujących Klientów Orange – z Wrocławia i Jeleniej Góry.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami