Zwolnienia grupowe w Orange Polska - podsumowanie roku 2019

Trwa wieloletni proces zwolnień grupowych w Orange Polska SA. 

W roku 2019 z firmy odeszło 1230 pracowników. Z tego:

  • Decyzje pozytywne o odejściu otrzymało 1112 osób.
  • Wypowiedzenia otrzymało 20 osób.
  • Odejścia z przyczyn niedotyczących pracownika za porozumieniem stron (poza Umową Społeczną) 38 osób.
  • Wakaty (likwidacja stanowisk pracy w wyniku odejść w innym trybie) 60 osób

Na lata 2020 - 2021 do zwolnienia jest przewidzianych 2100 pracowników.

Zwolnienia grupowe w Orange Polska - negocjacje zakończone

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami