Zwolnienia grupowe w Orange Polska - negocjacje zakończone

W dniu 12 grudnia 2019 r. zakończyły się rozmowy dotyczące Umowy Społecznej na lata 2020-2021. W trakcie 20-dniowych negocjacji ustalono dla pracowników, którzy osiągną zakładowy staż pracy powyżej 12 lat pracy, wysokość dodatkowych, poza PUZP, odszkodowań z tytułu odejść dobrowolnych

Wprowadzono również jednorazowe odszkodowanie przedemerytalne oraz dodatek senioralny dla osób, które osiągną wiek emerytalny lub przejdą na rentę.

Ustalono, na wniosek Solidarności,  zwiększenie ryczałtu pakietu alokacyjnego.

Podwyżki wynagrodzeń w latach 2020-2021 obejmą od 1 lipca, nie mniej niż 40% pracowników wys. 3,5 % . 

Zabezpieczono środki na Akademię Witalności Orange, w tym projekt Przyjazne Środowisko Pracy, opiekę medyczną.

Utrzymano, na  wniosek Solidarności, zapis o dofinansowaniu Centralnego Funduszu Socjalnego. Ograniczono rekrutację zewnętrzną, pozostawiając pierwszeństwo dla rekrutacji wewnętrznej.

W przypadku przejścia pracowników do pracodawcy poza Grupę OPL, w trybie art. 23(1) Kodeksu Pracy, pracownicy będą mieli możliwość skorzystania w pierwszej kolejności z odejść dobrowolnych.

Maksymalna liczba odejść dobrowolnych w latach 2020-2021 – maksymalnie 2100 pracowników – pierwotnie pracodawca zgłosił 2300 pracowników.

W roku 2020 pracodawca przewiduje odejście max. 1250 pracowników.

Zwolnienia grupowe w Orange Polska

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami