Zwolnienia grupowe w Orange Polska

9 grudnia 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie ws. zwolnień grupowych w Orange Polska.

Przedmiotem rozmów była treść  Umowy Społecznej na lata 2020-21 oraz propozycje zapisów zgłoszone przez stronę związkową.

Uzgodniono większość zapisów dot. m.in. wprowadzenie jednorazowego odszkodowania przedemerytalnego oraz zwiększenia wysokości świadczeń alokacyjnych

Rozbieżności nadal dot. m.in. maksymalnej liczby odejść dobrowolnych,  podwyżek wynagrodzeń, środków na Centralny Fundusz oraz wysokości  dodatkowych odszkodowań.

Zgłoszone uwagi NSZZ „Solidarność” będą przedmiotem dalszych rozmów, które zostały zaplanowane na 12 grudnia (ostatnie spotkanie).

Treść Umowy Społecznej była przedmiotem konsultacji na spotkaniach Prezydium KM i Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”, które odbyły się w dn. 9 i 10 grudnia br.

Zwolnienia grupowe w Orange Polska

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami