Zwolnienia grupowe w Orange Polska

3 grudnia br. odbyło się drugie spotkanie ws. zwolnień grupowych w Orange Polska SA.

Przedmiotem rozmów była treść Umowy Społecznej na lata 2020-21 oraz propozycje zapisów zgłoszone przez stronę związkową.

Rozbieżności nadal dot. m.in. maksymalnej liczby odejść dobrowolnych, podwyżek wynagrodzeń, środków na Centralny Fundusz oraz dodatkowych odszkodowań.

Zgłoszone uwagi NSZZ „Solidarność” będą przedmiotem dalszych rozmów, które zostały zaplanowane na 9 grudnia.

Termin konsultacji mija 12 grudnia 2019 r.

Zwolnienia grupowe w Orange Polska

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami