Spór zbiorowy w NexoTech - mediacje trwają

W dniu 16 października br. we Wrocławiu odbyło się drugie spotkanie mediacyjne w ramach sporu zbiorowego OMPT NSZZ „Solidarność” z NexoTech S.A.

Na spotkaniu nie doszło do zawarcia porozumienia w zakresie żądań zgłoszonych przez OMPT NSZZ „Solidarność”.

Strony zdecydowały o:

  • kontynuowaniu mediacji w zakresie żądania dot. wzrostu wynagrodzeń pracowników Spółki o 650 zł,
  • powołaniu wspólnego zespołu premiowego, w związku z żądaniem uzgodnienia sytemu motywacyjnego, którego częścią będzie premia regulaminowa pracowników NexoTech.

Kolejne spotkanie z udziałem mediatora odbędzie się 19 listopada 2019 r. w Luboniu.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami