Zwolnienia grupowe w Orange Polska

Trwa proces zwolnień grupowych w Orange Polska SA. 

W roku 2019 pracodawca przewiduje odejście max. 1230 pracowników. Wg stanu na 30 września 2019 r. z firmy odeszło 1162 osoby. Z tego:

  • Decyzje pozytywne otrzymało 1104 osoby.
  • Wypowiedzenia 22 osoby.
  • Odejścia z przyczyn niedotyczących pracownika za porozumieniem stron (poza Umową Społeczną) 36 osób.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami