Spór zbiorowy w NexoTech - mediacje rozpoczęte

W dniu 23 września 2019 r. odbyła się pierwsza tura mediacji w NexoTech SA w ramach trwającego sporu zbiorowego. Spotkanie prowadził mediator Piotr Potempa.

Nie uzgodniono treści nowego regulaminu wynagradzania przedstawionego przez pracodawcę. W ocenie Związku bardziej korzystne dla pracowników są dotychczasowe zapisy tylko trzeba ich przestrzegać.

Pracodawca przedstawił informację na temat uruchomionych od czerwca br. podwyżek. W jego ocenie otrzymało je ponad 71 % pracowników a średnia wysokość podwyżki wyniosła 365 zł.

Wobec powstałych wątpliwości strona związkowa wyraziła konieczność udostępnienia przez pracodawcę dokładniejszych danych co ma zostać przygotowane na kolejne spotkanie mediacyjne.

Stronę związkową reprezentowali: Olaf Wiśniewski - prawnik, Waldemar Stawski, Ryszard Zielonka, Roman Froch, Marek Bryś.

Spór zbiorowy w NexoTech - brak porozumienia, czas na mediacje

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami