Spór zbiorowy w NexoTech - brak porozumienia, czas na mediacje

W dniu 23 maja br. odbyło się we Wrocławiu czwarte spotkanie, w ramach sporu zbiorowego z NexoTech S.A., ws. żądań zgłoszonych przez OMPT NSZZ „Solidarność”.

Na spotkaniu Strona związkowa odrzuciła projekt zapisów Regulaminu wynagradzania w części dot. wynagrodzenia dodatkowego, które nie uwzględniały drugiego żądania OMPT mającego na celu uzgodnienie systemu motywacyjnego, którego częścią będzie premia regulaminowa pracowników NexoTech S.A.

Z uwagi na brak możliwości zawarcia porozumienia odnośnie wysuniętych przez Stronę związkową żądań dot. wzrostu wynagrodzeń o 650 zł. oraz uzgodnienia nowego systemu motywacyjnego, zdecydowano o sporządzeniu protokołu rozbieżności w trybie obiegowym.

Strona pracodawcy poinformowała, że ze względu na trwający spór zbiorowy oraz nieuwzględnianie przez Stronę związkową składanych propozycji w zakresie żądania wzrostu wynagrodzeń zmuszona będzie wstrzymać planowany od 1 kwietnia br. proces podwyżkowy.

Strona związkowa stwierdziła, że jest to suwerenna decyzja Zarządu. Jednocześnie podtrzymała stanowisko, że w przypadku zawarcia porozumienia OMPT jest skłonny uwzględnić w żądaniu dot. wzrostu wynagrodzeń o 650 zł. otrzymane przez pracowników od kwietnia br. podwyżki.

Strona pracodawcy zadeklarowała gotowość wzrostu wynagrodzeń w latach 2019 – 2021 (wliczając w to podwyżki przyznane w 2019 roku), docelowo na poziomie zbliżonym do wysokości podwyżek oczekiwanych przez stronę związkową. Jednakże decyzje w tym zakresie strona pracodawcy uzależnia  od kondycji i możliwości  finansowych Spółki. Ponadto konieczne jest wzięcie pod uwagę warunków rynkowych,  zmieniających  się kosztów pracy oraz obciążeń wynikających z wymogów ustawowych nakładanych na przedsiębiorców i pracodawców przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Strona związkowa ponownie stwierdziła, że reprezentuje interesy pracowników nadmiernie obciążonych obowiązkami przy malejącym zatrudnieniu. Poinformowała, że pracownikom nie wystarczą deklaracje o ewentualnym przyszłym wzroście wynagrodzenia lecz oczekują na znaczące podwyżki za swoją ciężką pracę.

Kolejnym etapem, zgodnie z przepisami prawa, będzie postępowanie mediacyjne z udziałem mediatora.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami