Spór zbiorowy w NexoTech

W dniu 24 kwietnia br. odbyło się w Luboniu trzecie spotkanie, w ramach sporu zbiorowego z NexoTech S.A., ws. żądań zgłoszonych przez OMPT NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiciele OMPT negatywnie ocenili deklarację Pracodawcy zawartą w Stanowisku NT (w załączeniu) w sprawie propozycji OMPT rozłożenia podwyżek na max.3 lata,która w żadnej mierze nie spełnia żądania OMPT dot. wzrostu wynagrodzenia dla wszystkich pracowników w wys. 650 zł. Zgłosili również zastrzeżenia do przedstawionych w Stanowisku zasad kryteriów przyznawania podwyżek w 2019 r.

Strona związkowa zaproponowała wzrost wynagrodzeń dla nie mniej niż 90% pracowników NexoTech S.A. w wys. 650 zł dla każdego z możliwością rozłożenie podwyżki na max 3 lata. Pracodawca NT odniesie się do stanowiska OMPT do 30 kwietnia 2019 r.

W przypadku braku porozumienia ws. pkt 1 sporu zbiorowego zostanie sporządzony protokół rozbieżności w trybie korespondencyjnym. Ustalono termin kolejnego spotkania na 23 maja 2019 r. w siedzibie OMPT we Wrocławiu.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami