Spór zbiorowy w NexoTech

W dniu 4 kwietnia br. odbyło się w Luboniu drugie spotkanie, w ramach sporu zbiorowego z NexoTech S.A., ws. żądań zgłoszonych przez OMPT  NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiciele pracodawcy podtrzymali stanowisko, ze nie są w stanie spełnić żądania stawianego przez Związek czyli podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników o  650 zł. Zadeklarowali  wzrost budżetu wynagrodzeń w wys. 3,5 % w stosunku do budżetu wynagrodzeń za rok 2018 r., w ramach którego podwyżkami planują objąć od 1 kwietnia br. nie mniej niż 45 % pracowników.

Przedstawiciele OMPT podtrzymali żądanie dotyczące wzrostu wynagrodzeń i uregulowania zasad wypłaty premii. Jednocześnie zaproponowali rozłożenie podwyżki na maksymalnie 3 lata.

Pracodawca odniesie się do powyższego do 15 kwietnia br. oraz przedstawi swoje propozycje oraz kryteria przyznawania obecnych podwyżek.

Do 20 maja 2019 zostaną też przedstawione przez NexoTech propozycje zmian w Regulaminie wynagradzania w części dotyczącej zasad przyznawania i wypłat premii.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 24 kwietnia 2019.

 

Spór zbiorowy w NexoTech - informacja z 19 marca 2019

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami