Informacja z Komisji Międzyzakładowej

W  dniu 4  marca br. odbyło się w Warszawie spotkanie Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”.

Głównym tematem spotkania były propozycje pracodawcy dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2019 r. Przedstawiono propozycje pracodawcy OPL polegające na zmniejszeniu o połowę ilości klas, poprzez ich połączenie, przy jednoczesnym podniesieniu widełek placowych. Nadal utrzymana byłaby różnica w poziomie wynagrodzeń zasadniczych pomiędzy pracownikami sprzedaży a pozostałymi. Jednocześnie proponuje się dodanie dodatkowej tabeli zaszeregowań dla pracowników sprzedaży, zależnej od poziomu przewidywanej premii (30 i 50%). Proponowane zmiany wymagają dodatkowych środków na podniesienie minimalnych wynagrodzeń. Dlatego pracodawca proponuje przeprowadzić regulację w oparciu o część środków przewidzianych na podwyżki.

KM 04032019 2 KM 04032019 3

Związek proponuje dokonanie regulacji, wynikającej ze wzrostu  płacy minimalnej, z dodatkowych środków, ponad 2,5% przewidzianych, zgodnie z Umową Społeczną, na podwyżki dla nie mniej niż 45% zatrudnionych w OPL.

Obawy dotyczą znacznego zróżnicowaniawysokości podwyżek, w zależności odumiejscowienia w strukturze Spółki. W efekcie objęcie znacznej grupy pracowników na niższych stanowiskach minimalnymi podwyżkami. Zastrzeżenia również budzi znaczny wzrost kwotowy widełek w klasie 50+.

Kolejne rozmowy płacowe z pracodawcą zaplanowane są na 5 marca br.

Członkowie Komisji Międzyzakładowej zostali zapoznani z sytuacją w NexoTech i trwającym tam sporem zbiorowym o wzrost wynagrodzeń oraz ustaleniami Work Service z ZUS w sprawie uregulowania zaległości w składkach pracowniczych na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ugoda w tej sprawie z ZUS została zawarta 28 lutego br.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami