Zwolnienia grupowe w Orange

W dniu 22 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie ws. zwolnień grupowych w Orange Polska SA w roku 2019. Pracodawca przedstawił propozycję porozumienia w tej sprawie. Projekt porozumienia uwzględnia zapisy z Umowy Społecznej, w tym zasady odejść dobrowolnych i dodatkowe (poza PUZP) i wysokość odszkodowań. Maksymalna liczba odejść to 1230 pracowników. Kolejne, ostatnie spotkanie odbędzie się 5 grudnia.


W trakcie spotkania pracodawca poinformował, że uwzględnił stanowisko reprezentatywnych organizacji związkowych - OMPT NSZZ „Solidarność” i OZZPT – sprzeciwiające się przesunięciu terminu wypłaty wynagrodzenia na 10-tego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Wypłata wynagrodzenia będzie następowała w dotychczasowych terminach.

Zaproponowana przez OPL zmiana była efektem wystąpienia PIP wydanego w czasie postępowania kontrolnego PIP, które miało miejsce w dniach 12-25 września br.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami