Wybory do Rady Pracowników Orange Polska - podziękowania

Koleżanki i Koledzy

W imieniu Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ "Solidarność" dziękuję za głosowanie na członków Rady Pracowników Orange Polska popieranych przez nasz Związek: Krzysztofa Kościuka, Grzegorzowi Samborskiego, Lucjana Szandrowskiego, Macieja Zielińskiego.

Gratuluję wyboru do Rady Pracowników:

Krzysztofowi Kościukowi, Grzegorzowi Samborskiemu, Maciejowi Zielińskiemu.

Koledzy są członkami naszej organizacji, która wspierała aktywnie ich kampanię wyborczą.

Dziękujemy związkowcom i sympatykom - pracownikom Orange Polska S.A. -  za aktywny udział w wyborach i oddanie głosu na kandydatów OMPT NSZZ "Solidarność".

Wierzymy, że będą godnie reprezentowali interesy pracowników Spółki.

Pozdrawiam

Jerzy Iwaszkiewicz
Przewodniczący KM OMPT NSZZ "Solidarność"

 

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami