Spotkanie ws. podwyżek w NexoTech

26 września we Wrocławiu  z przedstawicielami OMPT NSZZ „Solidarność” spotkał się Zarząd NexoTech S.A. Przedmiotem spotkania były oczekiwania płacowe pracowników Spółki.

Przedstawiono dane dotyczące zatrudnienia, średniego wynagrodzenia w strefach, wypłaty premii, nadgodzin.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” domagają się znaczącego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Spółki.

Przedstawiciele Zarządu stwierdzili, że pomimo lepszej sytuacji Spółki, niż w marcu 2018 r., nie mając wiedzy nt. perspektyw finansowych w roku przyszłym, nie są w stanie obecnie zagwarantować środków na wzrost wynagrodzeń. Poinformowali, że w roku bieżącym podwyżkami indywidualnymi zostało objętych 20% pracowników.

Kolejne spotkanie ws. podwyżek zostało zaplanowane na 27 listopada.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami