Informacja z Prezydium Komisji Międzyzakładowej

4 września br. w Warszawie obradowało Prezydium KM OMPT NSZZ „Solidarność”. Omówiono  sytuację związaną z wyplata premii za ostatni kwartał. Niski wskaźnika premiowego wzbudził duże wzburzenie pracowników Orange Polska. Pracownicy uznają, że nowy  sposób naliczania premii nie uwzględnia i bezpośredniego wpływu ich pracy  na jej wysokość .Trudno się zgodzić z wyjaśnieniem pracodawcy, że wpływ na niską  EBITDA ma mniejsza sprzedaż nieruchomości, za którą odpowiada przecież niewielka grupa pracowników. Związek wystąpił do pracodawcy o spotkanie w tej sprawie.

W ubiegłym roku, na nasz wniosek, odbyły się spotkania z pracodawcą OPL, na których omówiono zgłoszone wcześniej pisemnie uwagi i zastrzeżenia  dot. pracy w salonach sprzedaży oraz Call Center. Do części z nich odnieśli się przedstawiciele OPL. Sytuacja pracownicza w firmie jest na bieżąco przedmiotem naszej obserwacji. Dlatego, biorąc pod uwagę powyższe oraz zgłaszane nowe zastrzeżenia, Prezydium KM OMPT NSZZ „Solidarność" wystąpi o ich wyjaśnienie i jak to będzie niezbędne o spotkanie z pracodawcą.

Omówiono stan konsultacji ws. zmian do Regulaminu pracy OPL, które przewidują m.in. rozszerzenie monitoringu miejsca pracy. Przeprowadziliśmy konsultację z pracownikami, członkami Związku. Wypracowane stanowisko ws. zmian, na podstawie zgłoszonych przez pracowników uwag, stanowiło podstawę do wypracowania wspólnego stanowiska z drugim reprezentatywnym związkiem zawodowych – OZZPT, zostało przekazane pracodawcy. Spotkanie z pracodawcą w tej sprawie odbyło się 7 września,

Bardzo istotne są odbywające się w Orange Polska wybory kandydatów do Rady  Pracowników. Decydująca, druga tura wyborów odbędzie się w d. 3-5 października br. W tych wyborach OMPT NSZZ „Solidarność” popiera kandydatów, którzy dysponują wiedzą, doświadczeniem oraz ustawowymi narzędziami, gwarantującymi właściwe reprezentowanie interesów pracowniczych.  Nasi kandydaci to:

Krzysztof Kościuk - Grzegorz Samborski - Lucjan Szandrowski - Maciej Zieliński.

Omówiono warunki pracy w salonach sprzedaży po wprowadzeniu nowej wizualizacji, które powinny być przedmiotem oceny przez Komisję BHP i społeczną  inspekcję pracy. 

Trwają przygotowania do ostatniej tury wyborów społecznej inspekcji pracy w TP TelTech i NexoTech, w wyników której zostaną wyborni oddziałowi i zakładowy SIP.

Podjęto decyzje o ws. dalszego postępowania  w sporach zbiorowych z Work Service S.A. i Wadwicz Grupa sp. z o.o. Ze względu na niezadawalające efekty mediacji przewidujmy podpisani protokołów rozbieżności. Prowadzone są rozmowy ws. wzrostu wynagrodzeń w  InTemporis sp z o.o.

Rozpoczęto, w oparciu o  informację wewnątrzzwiązkową, ocenę funkcjonowania usługi pomocy prawnej (Solkarta) dla członków Związku, świadczonej przez Avalio.

Trwają prace nad realizacją uchwał MZD z Katowic dot. stanowisk  ws. sytuacji w OPL oraz odznaczenia związkowego.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami