Spotkanie w UKE i OPL

1 sierpnia br. w siedzibie UKE reprezentanci KSPT NSZZ "Solidarność" uczestniczyli w spotkaniu z Prezesem UKE, gdzie poruszano tematy dotyczące regulacji i deregulacji rynku telekomunikacyjnego, w tym związanych z dyrektywami unijnymi. Istotą rozmów były zagadnienia rzutujące na rynek pracy w branży, gdzie związek ma obawy, iż regulacje spowodują kolejne zwolnienia pracowników. Ustalono, iż Urząd jest otwarty na przeprowadzenie warsztatów dla branży z poszczególnych przesłanych przez związek zagadnień celem ich doprecyzowania.

Tego samego dnia w Warszawie odbyło się, z inicjatywy OMPT NSZZ "Solidarność" i OZZPT, spotkanie z Członkiem Zarządu ds. Zasobów Ludzkich Orange Polska – Jackiem Kowalskim. Poruszono tematy związane z cyklicznymi spotkaniami z Zarządem OPL i menagerami dot. strategii firmy, planów spółki, projektów organizacyjnych i ich rozliczeń. Omówiliśmy poprawę komunikacji z Zarządem Spółki, poruszyliśmy tematy związane z urlopami w TIT, certyfikatami starszych pracowników i zgłaszanymi problemami dotyczącymi zmian organizacyjnych.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami