Informacja z zebrania Komisji Międzyzakładowej

21 czerwca br. w Warszawie zebrała się Komisja Międzyzakładowa OMPT NSZZ „Solidarność”.

W tym roku kończy się 4-letnia kadencja Rady Pracowników Orange Polska S.A. Członkowie Komisji w głosowaniu tajnym postanowili poprzeć  czterech przedstawicieli Związku w wyborach na nową kadencję: Krzysztofa Kościuka, Grzegorza Samborskiego, Lucjana Szandrowskiego i Macieja Zielińskiego. Termin wyborów zostanie przekazany pracownikom  po powołaniu Komisji Wyborczej.

Przewodniczący KM poinformował o spotkaniu (z inicjatywy KSPT) przedstawicieli NSZZ "Solidarność" w Ministerstwie Finansów  w sprawie planowanych zmian w systemie świadczeń emerytalnych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Pracowniczych Programów Emerytalnych. Związek zgłosił szereg uwag, które powinny być wzięte pod uwagę.

Omówiono sytuację związaną ze zmianami w Zakładowym Regulaminie premiowania pracowników OPL. OMPT zgłosiła pracodawcy swój sprzeciw wobec możliwości wprowadzenia półrocznego okresu rozliczania premii, w miejsce okresów kwartalnych.

Rozpoczęto przygotowania do wyborów społecznych inspektorów pracy w TP TelTech i NexoTech. W tracie są: powoływanie komisji wyborczych i zgłaszanie kandydatów na grupowych SIP.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami