Wzrost wynagrodzeń w TP Teltech

W dniu 24 maja 2018r. OMPT NSZZ "Solidarność" podpisała porozumienie dotyczące wzrostu płac w 2018r. Główne punkty porozumienia to:

  1. 2,5% środków finansowych przeznaczonych na wzrost płac w 2018r.
  2. Podwyżki obejmą minimum 60% pracowników.
  3. Minimalna kwota podwyżki to 100 zł.
  4. Podwyżki wynagrodzeń nastąpią od  1.07.2018r.
  5. Proces odwoławczy będzie trwał do 31.07.2018r.

Przypominamy, że od grudnia 2017r. funkcjonuje w TP Teltech Pracowniczy Program Emerytalny. Program ten był negocjowany przez nasz związek i wysokość środków ustalono na poziomie 4 %  Zachęcamy członków związku do przystąpienia do Funduszu Emerytalnego. Jest to program który realnie wpłynie na wysokość Twojej emerytury w przyszłości. Warto też przypomnieć, że 4 % jest naliczane od wszystkich składników wynagrodzenia.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami