O płacach i warunkach pracy w NexoTech

26 kwietnia br. we Wrocławiu odbyło się spotkanie przedstawicieli NexoTech S.A. i OMPT NSZZ "Solidarność". NexoTech reprezentował Jarosław Siennicki – Członek Rady Nadzorczej, Marek Chrzanowski – Prezes Zarządu, Filip Rajchelt – Dyrektor Operacyjny, Maria Romaszewska – Kierownik Kadr i Płac. Spotkanie dotyczyło sytuacji Spółki, perspektyw jej  funkcjonowania i warunków pracy i płacy.

Strona pracodawcy przedstawiła plany dalszego rozwoju, głownie w obsłudze FTTH i nowych usługach (energetyka). Poinformowała o dalszym spadku przychodów z obsługi łączy miedzianych. Przedstawiciele OMPT zwrócili uwagę na niskie wynagrodzenia, co wpływa na odejścia z firmy kolejnej grupy pracowników z dużym doświadczeniem zawodowym. Przedstawiciele pracodawcy poinformowali, że w obecnej sytuacji ekonomicznej Spółki nie jest przewidziany - poza indywidualnymi przypadkami –  wzrost wynagrodzeń pracowników. Jednocześnie poinformowali o możliwości uzyskania przez pracowników dodatkowego wynagrodzenia za prace zlecone Spółce  – w wysokości 20% wartości zlecenia.

OMPT w dalszym ciągu oczekuje na przedstawienie nowego systemu motywacyjnego. Kolejne spotkanie zaplanowane zostało w połowie września br.

OMPT reprezentowali: Jerzy Iwaszewicz, Stanisław Kiezik, Roman Froch, Waldemar Stawski, Marek Bryś, Piotr Mistrzak, Dariusz Olszewski, Michał Ślebioda

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami