Spór zbiorowy w Work Service

24 kwietnia w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie mediacyjne w ramach sporu zbiorowego z Work Service S.A.

Strony nie doszły do porozumienia. Mediacje będą kontynuowane.

Ze strony OMPT NSZZ "Solidarność" w spotkaniu uczestniczyli: Jerzy Iwaszkiewicz, Łukasz Mickiewicz, Stanisław Kiezik, Waldemar Stawski.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami