Negocjacje w TP Teltech

W dniu 26 kwietnia 2018r. odbyła się druga tura rozmów pomiędzy przedstawicielami pracodawcy a organizacjami związkowymi działającymi w TP Teltech. Przedstawiona propozycja systemu podwyżek płac nie uzyskała zgody większości związków zawodowych, należy jednak nadmienić, iż jedna organizacja podpisała dokumenty przedstawione przez Pracodawcę.

Uzgodniono, iż następna tura rozmów nt. podwyżek odbędzie się 9 maja br.Jednocześnie organizacje związkowe podpisały uzgodnienie dotyczące wysokości planowanego funduszu premiowego na IQ 2018r zaliczkowo na poziomie 10%.

OMPT NSZZ "Solidarność" reprezentowali Krzysztof Kościuk i Łukasz Mickiewicz.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami