Problemy płacowe w TP Teltech

26.04.2018r. odbyło się 2 spotkanie w TP Teltech dotyczące wzrostu płac w 2018r z uwagi na propozycję pracodawcy obniżenia wskaźnika premiowego z 12.5% do 11.75% nie podpisaliśmy uzgodnienia.

W trakcie negocjacji staliśmy na stanowisku, że z uwagi na dobrą sytuację TP Teltech należy zachować zapisy uzgodnienia z 2017r (2.5% wzrost środków na wzrost wynagrodzeń, podwyżka obejmie min. 50% pracowników minimalna kwota podwyżki 100 złotych niestety pracodawca chce uciąć albo wskaźnik premiowy albo zmniejszyć środki na wzrost płac do 2%.)

Niestety z uwagi na zachowanie przedstawiciela OZZPT Ryszarda Kluby, który nie chciał negocjować i zgadzał się z pracodawcą, rozmowy zakończyły się brakiem podpisania uzgodnienia przez nas. Ostatnia propozycja pracodawcy (już podpisana przez OZZPT jest w załączeniu). Z uwagi na termin podpisaliśmy wskaźnik premiowy na 1Q zgodnie z regulaminem premiowania (w załączeniu) Kolejny planowany termin spotkania 09.05.2018r. Jednocześnie pracodawca wejdzie w tryb 30 dniowy.

OMPT NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Krzysztof Kościuk i Łukasz Mickiewicz.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami