Wybory władz OMPT NSZZ "Solidarność" na nową kadencję

W dniach 22-23 marca 2018 r. w Katowicach odbyło się XV Międzyzakładowe Zebranie Delegatów, gdzie przeprowadzone zostały wybory władz OMPT NSZZ „Solidarność” na nową kadencję 2018-2022.

Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej został wybrany Jerzy Iwaszkiewicz.

Ponadto w skład Komisji  Międzyzakładowej  weszli: Bąk Robert, Bryś Marek, Bujło Marek, Chrapkiewicz Tomasz, Dydak Sławomir, Froch Roman, Glebkowicz Henryk, Golis Wiesław, Kiezik Stanisław, Kościuk Krzysztof, Kowalczyk Marek, Kozak Joanna, Łajca Zbigniew, Mickiewicz Łukasz, Nowak Agnieszka, Orłowski Hubert, Pastusiak Czesław, Rolka Stanisława, Sadowska-Kosiacka Renata, Samborski Grzegorz, Siedlecki Wojciech, Stańczyk Marzanna, Stawski Waldemar, Szandrowski Lucjan, Tomkiewicz Jacek, Zaguła Krzysztof, Zajączkowska Joanna, Zieliński Maciej, Zielonka Ryszard.

3 5 4

14

 

 

PIĘKNA STRONA ZWIĄZKU (KLIKNIJ W OBRAZEK)

 

Pozostała galeria zdjęć dostępna jest pod linkiem

Zgodnie z par. 36 Statutu NSZZ „Solidarność” początkiem kadencji władz jest moment rozpoczęcia pierwszego posiedzenia tej władzy w nowej kadencji, który jest jednocześnie momentem zakończenia poprzedniej kadencji danej władzy. Pierwsze posiedzenie Komisji Międzyzakładowej zaplanowane zostało na 5 kwietnia br., podczas którego wybrane zostanie Prezydium Komisji Międzyzakładowej. Decyzją Zebrania Delegatów Prezydium będzie liczyć, łącznie z przewodniczącym, 10 osób wybranych spośród członków Komisji Międzyzakładowej.

Delegaci w trakcie Zebrania w Katowicach wybrali 7-osobową Komisję Rewizyjną, która ukonstytuowała się w składzie:

  1. Młodak Adam - Przewodniczący
  2. Kowalski Dawid - Zastępca przewodniczącego
  3. Osior Gabriela - Sekretarz
  4. Kaim Jan - Członek
  5. Pachocki Patrycjusz - Członek
  6. Piotrowski Jerzy - Członek
  7. Radys Maciej - Członek

Wybrano również 36-ciu delegatów na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji, którymi zostali: Andruszkiewicz Wiesław, Bąk Robert, Bujło Marek, Dydak Sławomir, Froch Roman, Golis Wiesław, Iwaszkiewicz Jerzy, Kiezik Stanisław, Kościuk Anna, Kościuk Krzysztof, Kowalczyk Marek, Łopatka Rafał, Mickiewicz Łukasz, Misztal Janusz, Młodak Adam, Norejko Robert, Oleksiewicz Jacek, Orłowski Hubert, Paprocka Małgorzata, Pastusiak Czesław, Rolka Stanisława, Sadowska-Kosiacka Renata, Samborski Grzegorz, Siedlecki Wojciech, Stańczyk Marzanna, Stawski Waldemar, Szumiec Andrzej, Szydłowski Wojciech, Tomkiewicz Jacek, Traczyk Andrzej, Walczak Marek, Warchoł Jadwiga, Zaguła Krzysztof, Zieliński Maciej, Zielonka Ryszard, Żaczek Waldemar

Zebranie wyborcze delegatów KSPT odbędzie się w dn. 20 kwietnia br. w Bydgoszczy.

Delegatami na WZD Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk zostali wybrani: Glebkowicz Henryk, KaniorGrzegorz  i Kiezik Stanisław.

Przyjęto uchwały ws. ustanowienia odznaczenia z szczególne zasługi i wkład pracy na rzecz OMPT NSZZ „Solidarność” oraz opracowania dokumentu oceniającego proces zmian w OPL ze szczególnym uwzględnieniem procesu restrukturyzacji zatrudnienia.

Zebrani oraz zaproszeni goście i pracownicy OPL mieli możliwość wysłuchania koncertu „Bardów Lubelskich”.

11 12 13

W przerwie zebrania oddano w miejscu pamięci hołd poległym w stanie wojennym, w wyniku pacyfikacji, górnikom Kopalni „Wujek”.

6 7 8

Z wydarzeniami tych tragicznych czasów, delegatów zapoznał ich uczestnik Stanisław Płatek (Przewodniczący Komitetu Strajkowego w grudniu 1981 roku).

9 10

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami