Wybory do Rady Nadzorczej PPE Orange Polska - kandydaci NSZZ "Solidarność"

Koleżanki Koledzy

Zwracamy się do Was z prośbą o zagłosowanie  w wyborach do Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego OPL na kandydatów NSZZ „Solidarność”

Roman Froch, Anna Kościuk, Łukasz Mickiewicz, Renata-Sadowska-Kosiacka, Ryszard Zielonka

Wybory będą przeprowadzane drogą elektroniczną w dniach 26-27 lutego 2018 r.

Kandydaci od  początku swojej przynależności związkowej wykazuje się bardzo dużym zaangażowaniem w działalność naszej organizacji i uzyskali poparcie Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”.

NSZZ „Solidarność” inicjowała utworzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego w Telekomunikacji Polskiej, gdyż takie były oczekiwania pracowników i skutecznie wprowadziła odpowiednie zapisy do wynegocjowanego w 2000 r., z inwestorem strategicznym France Telecom, Pakietu Socjalnego. Efektem tego było doprowadzenie do utworzenia PPE w 2001 r. w TP S.A.

Solidarność była inicjatorem i negocjatorem utworzenia Programu Emerytalnego w OCS i ostatnio w TP TelTech.

Dzisiaj Związek pragnie kontynuować - poprzez swoich przedstawicieli - kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem PPE.

PPE OPL 2018 2 PPE OPL 2018 3

!!! KLIKNIJ W ZDJĘCIA POWYŻEJ !!!

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami