Sytuacja w NexoTech

W dniu 15 lutego 2018 r.  w siedzibie NexoTech w Luboniu miało miejsce spotkanie przedstawicieli pracodawcy z reprezentantami OMPT NSZZ „Solidarność”. Strona pracodawcy poinformowała, że w związku z rezygnacją prezesa Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Została przedstawiona informacja dot. sytuacji finansowej Spółki oraz planowanych działaniach, które będą miały wpływ na poprawę wyników finansowych. Polegać one mają m.in. na ograniczeniu podwykonawców i wykonywaniu  zadań własnymi i przyjmowanymi pracownikami, realizacji inwestycji o własne zasoby, przy utworzeniu grup inwestycyjnych, mniejszej liczby nadgodzin.

Spółka nie planuje zwolnień grupowych.

1 nexotech 15022018

Nie jest planowany wzrost wynagrodzenia dla szerokiej grupy pracowników, co nie wyklucza podwyżek w jednostkowych przypadkach. W planach jest możliwość uzyskania przez pracowników dodatkowego wynagrodzenia za prace instalacyjne w ramach umowy-zlecenia. Strona związkowa zwróciła uwagę, że ze względu na coraz większy zakres zadań do wykonania, praca w niedzielę i święta oraz niskie płace, coraz więcej doświadczonych pracowników odchodzi ze Spółki. Pracodawca potwierdził rotację - zaznaczając, że w miejsce odchodzących pracowników zatrudniani są nowi.

Ponadto przedstawiciele OMPT zgłosili zastrzeżenia dot. m.in. warunków socjalnych -  brak pomieszczeń spełniających wymogi socjalne, brak nowej odzieży roboczej z logo firmy, pracę na słupach energetycznych, obciążania pracowników kosztami eksploatacji samochodów służbowych.  W tych sprawach pracodawca zadeklarował podjęcie działań.

Strona związkowa w dalszym ciągu oczekuje na przedstawienie propozycji systemu motywacyjnego. Ustalono, że na bieżąco będą przekazywane wszelkie nieprawidłowości, a kolejne spotkanie ws. sytuacji w NexoTech odbędzie się w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami