Fundusz socjalny w Orange Polska

W dniu 7  grudnia  odbyła się posiedzenie  Komisji  Socjalnej w Orange Polska S.A. W porządku dziennym znalazły się:

  • sprawy bieżące,
  • rozpatrzenie wniosków o pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS innych spraw dotyczących pożyczek z ZFŚS,
  • rozpatrzenie wniosków o bezzwrotną pomoc finansową z ZFŚS,
  • rozpatrzenie odwołań/podań dotyczących świadczeń socjalnych z ZFŚS, 
  • sprawy różneW sprawach bieżących zatwierdzono przesłane przez zespoły  harmonogramy imprez na 2018r. 

Zatwierdzono  5 imprezach ogólnopolskich organizowanych centralnie. Rozpatrzono wnioski o pożyczki mieszkaniowe pozytywnie zaopiniowano 175  stan na dzień 1.12.2017r. są to kompletne wnioski.
W dalszej części posiedzenia rozpatrzono wnioski o bezzwrotną pomoc finansową w tym 3 wnioski bez opinii Zespołu Socjalnego ponieważ wnioskodawcy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Omówiono i rozpatrzono wnioski/podania i odwołania dotyczące świadczeń socjalnych.

Przypominamy, że termin składania wniosków o upominek świąteczny z ZFŚS upływa 22.12.2017r. 

Wstępny termin kolejnego spotkania Komisji ustalono na 7.02.2018r. OMPT NSZZ "Solidarność" reprezentowali: Łukasz Mickiewicz, Czesław Pastusiak,  Grzegorz Samborski.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami